USDJPY

0
791
     Po zrealizowaniu modelowego zasięgu dla korekty prostej 1:1 (czerwone linie), notowania USDJPY ponownie zatrzymały się w okolicach linii zniesienia wewnętrznego 38.2% wyznaczonego przez siatkę fibo dla wzrostów od 15 lutego do 12 marca. Obszar ten zgrupowany jest z istotnymi szczytami (11.02.2013 oraz 24.02.2013) oraz linią długoterminowego trendu wzrostowego, które stanowią ważne wsparcie dla kursu pary. W przypadku przełamania wskazanych poziomów kolejne obszary wyhamowania mogą znajdować się przy zniesieniach zewnętrznych 127.2% oraz 161.8% (wynikających z mierzenia wspomnianej korekty prostej). Dodatkowo w okolicy 127.2%  odmierzyć można równość dla rysujących się od 12 marca odcinków spadkowych (niebieskie przerywane linie). Utrzymanie tendencji spadkowej i przełamanie wspomianych poziomów stanowić będzie ważne naruszenie panującego od kilku miesięcy silnego trendu wzrostowego.
USDJPY
H4


Fibonacci Team