Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Wskaźnik CPI - Consumer Price Index - co to jest?

Wskaźnik CPI - Consumer Price Index - co to jest?

CPI wskaźnik – co to jest?

Wskaźnik CPI pozwala nie tylko szacować poziom inflacji lub deflacji, ale jest także istotnym wskaźnikiem makroekonomicznym, którego znajomość przydaje się w inwestowaniu.

Wskaźnik CPI – wskaźnik cen towarów i usług

Zmiany cen to najważniejszy przedmiot badań ekonomicznych. Za podstawowy wskaźnik cen uchodzi wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w skrócie CPI (z ang. Consumer Price Index), określany też indeksem cen. Wskaźnik CPI uznawany jest za miarę inflacji lub deflacji. Obliczany jest jako średnia ważona cen towarów i usług, które nabywane są przez średnie statystyczne gospodarstwa domowe. Badaniem wskaźnika cen zajmuje się w Polsce Główny Urząd Statystyczny (GUS). Co roku badania ustalają, „co” i „ile” kupują gospodarstwa domowe w kraju. Na podstawie tego można oszacować zmiany cen, które zachodzą na rynku. Niektórzy ekonomiści wychodzą jednak z założenia, że wskaźnik CPI nie dostarcza informacji o faktycznych zmianach cen, lecz o zmianach w kosztach utrzymania gospodarstw domowych, a przy okazji o ewentualnych zmianach w preferencjach konsumenckich.

Znaczenie wskaźnika CPI dla inwestycji na giełdzie i na rynku Forex

Wskaźnik CPI jest jednym z ważniejszych wskaźników makroekonomicznych. To między innymi na jego podstawie bank centralny decyduje o polityce inflacyjnej, a więc polityce monetarnej. W przypadku występowania wysokiej wartości zmiany cen, ukazywanych przez wskaźnik, bank centralny może zdecydować się na podwyższenie stóp procentowych.
Zarówno decyzje banków centralnych, jak i poszczególne raporty wskaźników CPI, mają bardzo duże znaczenie dla inwestycji na rynkach kapitałowych. W przypadku rynku Forex publikacje amerykańskich wyników wskaźnika CPI zawsze prowadzą do pewnego niezdecydowania i chaosu trwającego na głównej parze walutowej – EUR/USD. Spodziewanie się wyników CPI, które mogą świadczyć o znacznym powiększeniu się inflacji w Stanach Zjednoczonych, przekłada się na mniejszą wartość dolara amerykańskiego, a w konsekwencji często także na spadki na giełdach papierów wartościowych w Europie.

Co to jest wskaźnik demarker?

Live