Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Wskaźnik pivot points - co to jest?

Wskaźnik pivot points - co to jest?

Wskaźnik pivot points – co to jest?

Jednym z podstawowych celów wykorzystywania różnych elementów analizy technicznej jest chęć dostrzeżenia ważnych na danym wykresie poziomów wsparcia i poziomów oporu. Doskonale przydaje się do tego wskaźnik pivot points. Dlaczego?

Zastosowanie i działanie wskaźnika pivot points

Wskaźnik pivot point (czy też pivot points) jest rodzajem wskaźnika wyprzedzającego. Początki zastosowania wskaźnika pivot point sięgają początków handlu na kontraktach na różnicę kursową (kontrakty CFD) w Stanach Zjednoczonych. Obecnie najpowszechniej wykorzystuje się wskaźnik pivot points w tradingu na rynku Forex. Najlepiej bowiem sprawdza się zastosowanie wskaźnika pivot points w inwestycjach dokonywanych na krótkich interwałach czasowych. Wskaźnik ten zdecydowanie przypadnie do gustu osobom uprawiającym swingtrading, a przede wszystkim – daytrading.
Wskaźnik pivot points wylicza poziomy wsparcia i poziomy oporu. Dzięki swojej konstrukcji pozwala zapewnić traderowi dużą wiedzę na temat zastanej sytuacji ruchów cen. Przy wyznaczaniu poziomów wsparcia i oporu wskaźnik wykorzystuje także informacje o cenach zamknięcia poszczególnych świec danych interwałów czasowych.

Matematyczna budowa wskaźnika pivot point

Pivot points działa na podstawie algorytmu wyliczającego wsparcia i opory. Ogólna formuła sposobu wyliczania wskaźnika pivot points polega na sumie poziomu najwyższego z badanego okresu, poziomu najniższego i najbliższego względem momentu badania. Następnie wartości te dzielone są przez trzy, aby uzyskać średnią arytmetyczną. W ten sposób powstaje wartość „pivot”.
Pierwszy poziom wsparcia obliczany jest z kolei jako dwukrotny mnożnik wartości „pivot”, którego wartość zostaje odjęta od poziomu najniższego. Poziom wsparcia obliczany jest analogicznie – dwukrotny mnożnik wartości „pivot” odejmowany jest od wartości najwyższego poziomu ceny z badanego okresu. Przy obliczeniach kolejnych poziomów wsparć i oporów wskaźnik wykorzystuje dane wcześniej obliczonych, powyższych, pierwszych poziomów wsparcia i oporu.

Czym są poziomy wsparcia i poziomy oporu?

Ważność wskaźnika pivot point wynika bezpośrednio z kluczowej roli, jaką odgrywają poziomy oporu i wsparcia. Są to takie poziomy, wobec których historycznie cena ulegała spowolnieniu, zatrzymaniu lub odwróceniu trendu. Poziom wsparcia to linia, która w przypadku trendu spadkowego oznacza duże prawdopodobieństwa tytułowego „wsparcia”, czyli nie przekroczenia jej dalej. Adekwatnie poziom oporu w przypadku trendu wzrostowego będzie oznaczał poziom ceny, od której historycznie notowania danego instrumentu finansowego „odbijały się” i nie pokonywały.

Wykorzystanie wskaźnika pivot point w strategii inwestycyjnego

Dzięki temu, że pivot points bardzo wyraźnie pokazuje poziomy wsparcia i poziomy oporu dla badanego okresu na danym wykresie, umożliwia on zwiększenie efektywności inwestycyjnej przy wykorzystaniu strategii opartej na tychże poziomach. W sytuacji, gdy notowania danego instrumentu przekraczają historyczny poziom oporu, zaleca się wówczas dokonanie inwestycji. Przy grze na spadkach, czyli wykorzystywaniu możliwości zawarcia pozycji sprzedaży (sell lub bid), analogicznie można potraktować za sygnał zakupu sytuację, w której kurs ceny przełamuje historycznie istotny poziom wsparcia. Podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych warto uwzględniać ceny zamknięcia i punkty zwrotu trendu głównego. Najkorzystniejszą sytuacją dla tradera jest dokonanie inwestycji, która jest zgodna zarówno z makrotrendem, jak i trendem głównym, wyznaczanym przez punkty zwrotu.

Co to są wstęgi Bollingera?

Live