Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Wstęgi Bollingera - co to jest?

Wstęgi Bollingera - co to jest?

Wstęgi Bollingera – co to jest?

Do jednych z najczęściej wykorzystywanych i uznawanych za niezawodne narzędzi analizy technicznej należą wstęgi Bollingera. Na czym polegają i w jaki sposób działają?

Wstęgi Bollingera – niezawodne narzędzie analizy technicznej

Mając do wyboru tysiące narzędzi analizy technicznej, warto wybrać tylko kilka, które będą charakteryzowały się największą efektywnością i adaptowalnością względem pozostałych. Swego rodzaju uniwersalnym wskaźnikiem analizy technicznej są wstęgi Bollingera. W jaki sposób działają?

Wstęgi Bollingera (ang. Bollinger bands) są kanałami cenowymi, które mierzą odchylenie standardowe względem ceny. Wstęgi Bollingera składają się z dwóch wstęg – górnej wstęgi i dolnej wstęgi – oraz ze średniej kroczącej. Górna wstęga bada zmienność górnego kanału ceny. W sytuacji, gdy cena podwyższa się, adekwatnie podwyższa się górna wstęga Bollingera. Analogicznie zachowuje się dolna wstęga. Średnia krocząca pokazuje z kolei średnią cenę dla danego momentu na wykresie, która powinna być zachowana względem poprzednich okresów (świec). Często jednak tak się nie dzieje i to właśnie ze względu na możliwość dostrzeżenia takich sytuacji, które mogą świadczyć o sygnale kupna bądź sprzedaży, wstęgi Bollingera cieszą się bardzo dużym uznaniem w środowisku inwestorów i traderów.

Skuteczność dzięki dynamice

Wstęgi Bollingera są wskaźnikiem dynamicznym, dzięki czemu bieżąco dostosowują się od warunków rynkowych. Oznacza to, że raz ustawiona wstęga Bollingera dalej będzie pokazywała nowe wyniki dla przyszłych warunków. Chociaż trudno wskazać na takie oscylatory, które byłyby całkowicie bieżące względem ruchów cen, to jednak wstęga Bollingera jest jednym z najbardziej „aktualnych” wskaźników analizy technicznej.
W momencie, gdy na danym instrumencie finansowym cena gwałtownie zaczyn rosnąć lub spadać, wstęgi Bollingera automatycznie dostosowują się do nowych warunków i rysują kanał (wyznaczany poprzez dolną i górną wstęgę). Standardowe ustawienie wstęgi Bollingera wynosi n = 20 i k = 2, gdzie n określa liczbę badanych okresów, a k wielokrotność n-okresowego odchylenia standardowego. Pierwsza wartość kluczowa jest dla działania środkowej wstęgi, czyli średniej ruchomej. Druga wartość odpowiada przede wszystkim za górną i dolną wstęgę.

Sygnał sprzedaży i sygnał kupna

Zastosowanie wskaźnika Bollinger bands doskonale sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy trader pragnie poznać potencjalne sygnały sprzedaży i sygnały kupna. Zwykle sygnałem kupna jest przekroczenie kanału cenowego wyznaczanego przez górną wstęgę Bollingera. Sytuacja taka może oznaczać wyjście z konsolidacji i powstanie trendu wzrostowego. Adekwatnie spadek ceny skutkujący wyjściem świecy poniżej kanału cenowego, wyznaczanego przez dolną wstęgę Bollingera, może być potencjalnym sygnałem sprzedaży i oznaką zapowiadającego się trendu spadkowego. Im większe odchylenie standardowe aktualnego poziomu ceny względem średniej kroczącej, tym większa w danej sytuacji anomalia trendu, która może oznaczać wyznaczenie nowego kierunku trendu. Bollinger bands mogą więc efektywnie przyczynić się do wyszukiwania lepszych potencjalnych sygnałów sprzedaży i sygnałów kupna, a w konsekwencji zwiększyć prawdopodobieństwo zawierania zyskownych pozycji.

Różne interpretacje sygnałów wstęgi Bollingera

W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej można spotkać różnego rodzaju interpretacji sygnałów, które dają wstęgi Bollingera. O ile dla niektórych traderów, zgodnie z teorią Donchiana, wyjście poza kanał cenowy może być warunkiem do otwarcia nowej pozycji (kupna bądź sprzedaży), o tyle niektórzy inwestorzy uznają zupełnie przeciwnie. Jeszcze inni traderzy argumentować będą niebezpieczeństwo pozostawania w otwartej transakcji, dla której odchylenie standardowe wstęg Bollingera jest bardzo niskie. Taka sytuacja może bowiem oznaczać zmniejszający się wolumen obrotu i zanik zainteresowania danym instrumentem finansowych. Jeśliby tak było faktycznie, w przypadku większych inwestycji, może to prowadzić do trudności związanych z zamknięciem pozycji (sprzedaży pozycji długiej lub kupna pozycji krótkiej).

Co to jest day trading?

Live