Wyniki Ankiety "Fibonacci Team od kuchni"

0
435
     Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom, którzy wypełnili ankietę dotyczącą nowego projektu „Fibonacci Team od kuchni”. W krótkim badaniu zdecydowaną większością wyraziliście chęć uczestnictwa w cyklicznych, darmowych konsultacjach prowadzonych przez Fibonacci Team. W ankiecie wzięły udział 122 osoby, natomiast procentowy rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zamknięte kształtował się następująco:
Wyniki Ankiety "Fibonacci Team od kuchni"
(Kliknij obrazek aby powiększyć)

     
     W odpowiedzi na pierwsze pytanie większość ankietowanych (66 osób) deklarowała, że zazwyczaj nie ma problemów ze zrozumieniem publikowanych na blogu treści. 51 osób uważa, że są one zawsze jasne i zrozumiałe. Tylko niewielki odsetek badanych  (w sumie 5 osób) przyznaje, że materiały sprawiają im trudność. 
    
     21 osób (ponad 99% ankietowanych) wyraziło aprobatę dla pomysłu organizacji webinarowych konsultacji, na których omawiane będą publikowane zagrywki oraz elementy strategii wykorzystywanej przez nas w codziennym handlu. Jedna osoba nie wyraziła zainteresowania takim pomysłem.
     
     W pytaniu trzecim ponad 75% respondentów (92 osoby) uważa, że takie spotkania powinny odbywać się raz w tygodniu. 27 badanych opowiedziało się za konsultacjami raz na dwa tygodnie, natomiast 3 osoby uważają, ze wystarczy jedno spotkanie miesięcznie.
    
     Ostatnie pytanie zamknięte dotyczyło dnia tygodnia, w którym powinny odbywać się webinary. Tutaj odpowiedzi okazały się nieco bardziej zróżnicowane. Jednak z uwzględniemiem pory wieczornej, większość ankietowanych stwierdziła, że najdogodniejszym dniem będzie poniedziałek (53 osoby – ponad 43%). Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszył się wtorek (29 osób – ponad 23%). 

     Pytanie piąte ankiety było pytaniem otwartym i dotyczyło zagadnień które chcielibyście poruszyć na spotkaniach. Otrzymaliśmy bardzo szeroką paletę pomysłów dotyczących strategii, technik handlu, charakterystyki walut, aktualnej sytuacji na rynku, konkretnych podejść i metodologii, błędów, a nawet codziennej rutyny w tradingu. Wiele z nich poruszymy na konsultacjach, część wymaga jednak dokładniejszego omówienia, dlatego już wkrótce rozpoczniemy przygotowania dodatkowych spotkań i szkoleń poruszających kompleksowo sugerowane przez Was tematy. Wszelkie informacje na ten temat będą pojawiać się na blogu.
     Zapraszamy również do kontaktu z nami. Jeżeli macie na bieżąco jakieś pytania, chcielibyście wyjaśnić konkretne zagrywki, poradzić się lub podzielić własnymi przemyśleniami jesteśmy dostępni pod adresem mailowym: fiboteam@gmail.com.
A już wkróce zapraszamy na pierwsze konsultacje „Fibonacci Team od kuchni”!

Fibonacci Team