Z cyklu myśli o bogactwie…

0
513

Ludzie biedni nie mają do siebie zaufania i nie wierzą w swoje możliwości, więc sądzą, że muszą wszystko wiedzieć z wyprzedzeniem, a to jest praktycznie niemożliwe. (…) Ludzie biedni, którzy mówią sobie: “Nie zacznę działać, dopóki nie zidentyfikuję każdego możliwego problemu i nie dowiem się dokładnie, co z nim zrobić” ostatecznie nigdy nie podejmują żadnego działania i dlatego zawsze przegrywają. Bogaci widzą okazję, chwytają ją błyskawicznie i jeszcze bardziej się bogacą. A biedni? Nadal się „przygotowują”!

T. Harv Eker