Among commodity dollars – AUDUSD

0
2996

Badając charakterystykę australijskiej waluty oraz poszukując czynników wpływających na zmiany jej wartości nie sposób pominąć ważnych zagadnień ekonomicznych, których znajomość znacznie ułatwia zrozumienie przyczyn jej systematycznego umacniania. W tym artykule skoncentrujemy się w większym stopniu na elementach fundamentalnych, które stanowią solidne podłoże dla kształtowania się wartości AUD.

Dolar australijski określany w środowisku traderów jako „Aussie” (również „Oz”) z udziałem w wysokości 6% w średnim dziennym wolumenie obrotu na rynku walutowym jest kolejną popularną parą walutową, która charakteryzuje się wysokim zainteresowaniem wśród traderów. Na taki stan rzeczy swój wpływ ma kilka istotnych czynników, które przez ostatnie lata prowadziły notowania AUDUSD w kierunku kolejnych szczytów.

„The world’s biggest mine”

Dolar australijski należy do grupy tak zwanych walut surowcowych. Terminologia ta wynika z zależności jakich dopatrywać się można między ich cenami, a wartością  ważnych surowców mineralnych. Jak napisał swego czasu Daniel Kertcher – założyciel Platinum Pursuits, szkoleniowiec oraz ekspert giełdowy – „Chiny są największym światowym producentem, Ameryka największym na świecie konsumentem, natomiast Australia największą na świecie kopalnią”. Bogactwa naturalne, surowce oraz produkty rolne są jedną z głównych sił napędowych gospodarki stanowiąc jednocześnie fundament australijskiego eksportu. Kraj ten jest największym na świecie dostawcą m.in. węgla, wełny, żelaza, cynku, cukru, oraz jednym z największych eksporterów złota, srebra, uranu, czy gazu ziemnego. Schemat zależności jest bardzo prosty. Rosnący na świecie popyt na commodities przyczynia się do wzrostu zainteresowania australijską walutą. Z kolei zapotrzebowanie na australijskiego dolara, który staje się środkiem rozliczeniowym tych transakcji, winduje jego wartość.

Gdzie leżą jednak główne źródła popytu na australijskie towary? Najważniejszymi partnerami handlowymi antypodów są: Japonia, Nowa Zelandia, Korea, Chiny oraz Stany Zjednoczone. Wieloletni silny rozwój gospodarek azjatyckich przyczyniał się do rozkwitu wymiany handlowej, co przekładało się również na pozytywną sytuację gospodarki australijskiej. Jednak efektem szybkiego wzrostu gospodarczego była rosnąca inflacja. Sytuacja ta zmuszała RBA (Reserve Bank of Australia), którego celem jest niski i stabilny poziom inflacji, do podnoszenia stóp procentowych. Tym sposobem docieramy do kolejnego czynnika, który bezpośrednio wpływa na notowania AUD.

„Carry (your) trade”

Wysokie stopy procentowe w Australii wpływające jednocześnie na wzrost wartości waluty narodowej stwarzają dogodne warunki dla inwestycji metodą „Carry Trade”. Technika ta polega na wykorzystaniu różnic w oprocentowaniu, a jej metodologia oparta jest na zaciąganiu pożyczek w kraju o niskich stopach procentowych oraz lokowaniu pozyskanych w ten sposób środków kapitałowych w gospodarce o stopach wyższych. Godną uwagi parą dla inwestorów zainteresowanych tą formą pomnażania kapitału może być AUDJPY wykazujący znaczne różnice w oprocentowaniu między gospodarką Australii oraz Japonii. Obecnie australijska stopa procentowa kształtuje się na poziomie 3.0%, podczas gdy oprocentowanie ustalone przez BoJ wynosi 0.1%.

Siła jednostki – charakterystyka AUDUSD

Popularność australijskiej waluty wynikająca z uwarunkowań gospodarczych oraz stabilnej sytuacji ekonomicznej przyczynia się do stosunkowo dużej płynności na parze AUDUSD, szczególnie w porównaniu z innymi walutami surowcowymi. Ponieważ jednak jest to rynek znacznie mniejszy niż EURUSD czy GBPUSD należy mieć świadomość wpływu dużych graczy na kształtowanie kursu. „Aussie” ma tendencję do bardzo dynamicznych reakcji na informacje gospodarcze oraz polityczne napływające z rynku. Obserwowane w takiej sytuacji ruchy są silne i jednokierunkowe. Mogą prowadzić do przebić istotnych poziomów technicznych oraz aktywacji ustawionych zleceń stop-loss. Duża zmienność tego waloru czyni go interesującym instrumentem w daytradingu, wymaga jednak sporo uwagi oraz ostrożności, szczególnie w sytuacjach gdy podejmowane decyzje, czy publikowane dane różnią się znacząco od spodziewanych wartości.

Najwyższą płynność rynek AUDUSD wykazuje w godzinach sesji eurpejskiej oraz  amerykańskiej. Warto również obserwować ruchy cen w godzinach otwarcia rynku w Syndey. Spread na walorze różni się w zależności od brokera wahając się przeciętnie w granicach 2 do 4 pipsów.

Dla inwestorów handlujących „Aussie” istotne będą zarówno dane makroekonomiczne z Australii, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Raporty z gospodarki australijskiej publikowane są zazwyczaj w godzinach nocnych czasu polskiego. Do najważniejszych i najsilniej oddziałujących na kurs AUDUSD zaliczyć należy bilans handlowy, sytuację na rynku pracy, indeks PPI oraz CPI, sprzedaż detaliczną, indeks zaufania konsumentów, a przede wszystkim wszelkie informacje napływające ze strony Australijskiego Banku Rezerw z decyzjami dotyczącymi poziomu stóp procentowych na czele.

Korelacje

Poniższa tabela przedstawia zaktualizowane na dzień 26.12.2012 wartości korelacji AUDUSD z popularnymi parami walutowymi. Siła powiązań dolara australijskiego z przedstawionymi walorami nie jest tak znacząca jak miało to miejsce w przypadku powiązań między EURUSD oraz USDCHF, warto jednak mieć świadomość w jakim kierunku kształtują się poszczególne zależności w tabeli korelacji. Istotne powiązania z oczywistych względów odnaleźć można między AUDUSD oraz NZDUSD. Para ta charakteryzuje się stosunkowo wysokim dodatnim odczytem. Gospodarki tych krajów powiązane są wzajemnymi relacjami ekonomicznymi, mogą reagować w podobny sposób, szczególnie w odniesieniu do zmian wartości dolara amerykańskiego, który w obydwu przypadkach stanowi walutę kwotowaną. Szczególnie wysoki wskaźnik korelacji zaobserwować można w odniesieniu do wartości tygodniowej, miesięcznej i rocznej. Godna uwagi jest również ujemna korelacja „Aussie” z USDCAD, która w przedziale tygodniowym i miesięcznym przyjmuje odpowiednio wartości -0.86 oraz -0.83.

Among commodity dollars   AUDUSD

Dwa poniższe zestawienia prezentują również zależności w zachowaniu kursu AUDUSD w stosunku do amerykańskiego indeksu S&P500 (wykres 1) oraz złota (wykres 2) w okresie od maja 2011 do listopada 2012. W obydwu przypadkach zaobserwować można występującą w długim okresie dodatnią korelację. Warto jednak pamiętać, że pomimo powszechnie panującego przekonania o silnych zależnościach między cenami złota oraz waluty australijskiej, korelacja ta nie jest tak znacząca w krótkim horyzoncie czasowym, by z punktu widzenia daytradera stanowić podstawę do tworzenia strategii decyzyjnej w inwestycjach krótkoterminowych.

Among commodity dollars   AUDUSD

S&P500 (czerwony) vs. AUDUSD (niebieski) – daily

Among commodity dollars   AUDUSD

GOLD (żółty) vs. AUDUSD (niebieski) – daily

Poprzedni artykułDane makro na czwartek 27.12.2012
Następny artykułDane makro na piątek 28.12.2012
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.