Możliwy ZZB na amerykańskim S&P 500

0
469

Po wyznaczeniu szczytu powyżej 2800$ amerykański indeks giełdowy rozpoczął wyraźną korektę. Najbliższe wsparcie widoczne jest przy cenie 2742$, a więc na zniesieniu wewnętrznym Fibonacciego przy współczynniku 38,2. Nie jest to jednak mocny poziom i bardzo prawdopodobne jest jego wybicie dołem.

O wiele silniejszą sferą wsparcia jest poziom 2724$, który znajduję się na zniesieniu Fibonacciego u podstawie 50%. Poziom ten wzmocniony jest przez układ ZZB, ponieważ dnia 07.02.2018 sfera ta odznaczyła się bardzo silną podażą.

Możliwy ZZB na amerykańskim S&P 500

Kamil Bejm – Fibonacci team


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty.