Bank Rezerw Australii

0
664

Kontynuując serię artykułów dotyczących banków centralnych funkcjonujących w poszczególnych gospodarkach, tym razem przenosimy się na południową półkulę do Australii, żeby przyjrzeć się bliżej RBA.

Początków istnienia banku centralnego w Australii należy dopatrywać się w roku 1911. Wtedy to powstał Commonwealth Bank of Australia, który w 1959 r., na mocy dokumentu Reserve Bank Act 1959, został podzielony na dwa podmioty. Pierwszym, zachowując poprzednią nazwę, był Commonweatlh Bank of Australia, który od teraz pełnił funkcję banku komercyjnego oraz oszczędnościowego. Drugim został Bank Rezerw Australii (z ang. RBA – Reserve Bank of Australia), przejmując tym samym funkcje banku centralnego. Wspomniana wyżej ustawa dodatkowo dzieli RBA na dwie główne komórki organizacyjne, których zadania określone są poprzez poszczególne artykuły.

Rada Nadzorcza

W dokumencie znajdziemy zapis mówiący:

„Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest, poprzez wykorzystanie całej nadanej jej mocy, zagwarantowanie, że polityka monetarna oraz bankowa RBA będzie działać z największą korzyścią dla obywateli Australii”

Zapis ten egzekwowany będzie poprzez:

 • Utrzymywanie stabilnego kursu waluty australijskiej,
 • Zachowanie pełnego zatrudnienia,
 • Dobrobyt gospodarczy oraz dobrobyt ludności Australii.

Według artykułu 11 Rada nadzorcza jest także zobowiązania „od czasu do czasu” informować rząd o polityce monetarnej banku.

Warto dodać, że to Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w sprawie stóp procentowych dla dolara australijskiego. W jej skład wchodzą:

 • Glenn Stevens (Prezes RBA)
 • Philip Lowe (Wiceprezes Rady)
 • John Akehurst (członek Rady)
 • Roger Corbett (członek Rady)
 • John Edwards (członek Rady)
 • Kathryn Fagg (członkini Rady)
 • John Fraser (członek Rady)
 • Heather Ridout (członkini Rady)
 • Catherine Tanna (członkini Rady)

Rada ds. Systemu Płatności

Zapisy poświęcone Radzie ds. Systemu Płatności nie odbiegają wymową od tych dla Rady Nadzorczej. W dokumencie czytamy:

„Obowiązkiem Rady ds. Systemu Płatności, poprzez wykorzystanie całej nadanej jej mocy, zagwarantowanie, że system płatności będzie działać z największą korzyścią dla obywateli Australii”

Kolejny zapis opisuje poprzez jakie sposoby Rada powinna dążyć do wypełnienia tego celu:

 • Kontrola ryzyka w systemie finansowym,
 • Promowanie efektywności systemu płatności,
 • Promowanie konkurencji na rynku usług płatniczych, zgodnie z ogólną stabilnością systemu finansowego,
 • Zapewnienie stabilność systemu finansowego.

Członkami Rady ds. Systemu Płatności są:

 • Glenn Stevens (Prezes RBA)
 • Malcolm Edey (Wiceprezes Rady)
 • Wayne Byres (członek Rady)
 • Gina Cass-Gottlieb (członkini Rady)
 • Paul Costello (członek rady)
 • Robert McLean (członek rady)
 • Catherine Walker (członkini rady)
 • Brian Wilson (członek rady)

Poza wskazanymi wyżej głównymi jednostkami, ze względu na podział struktur organizacyjnych, należy wymienić także:

Komisja ds. Audytu

Składająca się z dwóch pozbawionych władzy wykonawczej członków Rady Nadzorczej banku oraz dwóch zewnętrznych członków. Obecnie pod przewodnictwem członka Rady Nadzorczej Johna Akehursta.

Komisja ds. Wynagrodzeń

Wybierana spośród pozbawionych władzy wykonawczej członków Rady Nadzorczej banku. Obecnie pod przewodnictwem Rogera Corbetta.

Komisja Wykonawcza

Jest główną komisją banku posiadającą moc decyzyjną w sprawach dotyczących administracyjnych i zarządczych aspektów strategii wewnątrz oraz poza bankiem. Jej przewodniczącym zawsze jest prezes RBA.

Komisja ds. Zarządzania Ryzykiem

Jest odpowiedzialna za zapewnienie by ryzyko nie polityczne było właściwie identyfikowane oraz zarządzane przez bank zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Banku. Na jej czele zawsze stoi wiceprezes Rady Nadzorczej.

Poprzedni artykułMyśl dnia…
Następny artykułKiwi poniedziałkowym leaderem, ale jak długo?
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.