Bank Rezerw Nowej Zelandii

0
840

Od czego się zaczęło? RBNZ (z ang. Reserve Bank of New Zealand) jest stosunkowo młodym bankiem. Jego historia sięga lat trzydziestych XX wieku, kiedy to ówczesny prezes Banku Anglii – Otto Niemeyer – został poproszony przez premiera Nowej Zelandii o stworzenie raportu dotyczącego bankowości oraz waluty w kraju. Prezes BoE zdecydował się podjąć zadania w lipcu 1930 roku, by już w 1931 roku przedstawić swoje wyniki w nowo zelandzkim parlamencie. Wtedy właśnie Otto Niemeyer zasugerował, że rząd Nowej Zelandii powinien utworzyć własny bank centralny. Przyczyniło się to do utworzenia dokumentu Reserve Bank of New Zealand Act, który został zalegalizowany w 1933 roku, natomiast sam bank rozpoczął swoją działalność rok później. Jego obecne funkcje określa Reserve Bank of New Zealand Act 1989.

Funkcje

Nadrzędnym celem funkcjonowania banku określonym w Reserve Bank of New Zealand Act 1989 jest zapewnienie „stabilności ogólnego poziomu cen”. Oprócz tego RBNZ spełnia wiele innych funkcji:

  • Jest odpowiedzialny za niezależne zarządzanie polityką monetarną, aby utrzymać stabilność cen. Poziom stabilności cen jest determinowany przez umowę dotyczącą celów polityki monetarnej, ustalanej wraz z ministrem finansów.
  • Narzędziem sterowania polityką monetarną jest stopa procentowa.
  • Nadzorowanie banków, ażeby nie oferowały one stopy depozytowej/kredytowej znacznie odbiegającej od tej oferowanej przez bank centralny.

W oficjalnym dokumencie czytamy, że dzięki powyższym działaniom RBNZ jest w stanie odpowiadać na dynamicznie zmieniające się wymogi rynku oraz ekonomii Nowej Zelandii.

Struktura

Wyróżnić można struktury organizacyjne oraz radę nadzorczą banku.
Rada Nadzorcza

Jest to jednostka niezależnie wybierana przez rząd. Jej nadrzędnym celem jest monitorowanie działań RBNZ,  jednak nie ma ona mocy sprawczej nad decyzjami banku, mogą oni jedynie doradzać prezesowi banku. Jej podwykonawcą jest komisja do spraw audytu, która monitoruje jednocześnie oświadczenia finansowe banku. Na dzień dzisiejszy jej członkami są:

– Dr Rod Carr (prezes)             kadencja: 16 lipca 2012 – 15 lipca 2017,

-Keith Taylor (zastępca)         kadencja: 1 lipca 2014 – 30 czerwca 2019,

-Bridget Cotes                            kadencja: 1 października 2013 – 30 września 2018,

-Prof. Neil Quigley                   kadencja: 1 lutego 2015 – 31 stycznia 2020,

-Jonathan Ross                        kadencja: 12 sierpnia 2013 – 11 sierpnia 2018,

-Tania Simpson                        kadencja: 16 czerwca 2014 – 15 czerwca 2019,

-Kerrin Vautier                          kadencja: 9 lutego 2015 – 8 lutego 2020.

Ponadto można wyróżnić struktury organizacyjne RBNZ, której komórki mają moc sprawczą, ustanawiając politykę monetarną. Na ich czele stoi prezes Banku Rezerw Nowej Zelandii Graeme Wheeler. Poniżej przedstawiony został wykres ukazujący struktury banku oraz nazwiska szefów poszczególnych komórek banku.

 Bank Rezerw Nowej ZelandiiWykres 1: struktury RBNZ,  źródło: www.rbnz.govt.nz

 

Wyróżnić możemy działy zajmujące się:
-stabilnością finansową,
-operacjami bankowymi,
-ekonomią,
-nadzorem ostrożnościowym,
-stabilnością finansową w skali makro,
-rynkami finansowymi,
-ocena ryzyka,
-komunikacją,
-zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Poprzedni artykułDane makro na 11.02.2016
Następny artykułMyśl dnia…
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.