Bez rozstrzygnięć na brytyjskim funcie – Który kierunek warto zakładać?

0
342

Fala spadkowa

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Kabla na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie rynek wyznaczył rozpiętość notowań o przedziale blisko 800 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego szczytu na poziomie cenowym 1,3480. Kolejne sesje to okres kiedy to amerykańska waluta wyraźnie zyskiwała do brytyjskiego funta. 

Bez rozstrzygnięć na brytyjskim funcie   Który kierunek warto zakładać?


GBPUSD H4

źródło: xStation

Kanał cenowy

W ostatnim czasie na wykresie GBPUSD zarysował się kanał cenowy, w którym poruszają się notowania. Wyjątkowo mocno testowane było dolne ograniczenie, które ukształtowane zostało na wysokości mierzenie Fibonacciego 61,8%. Jest to poziom cenowy (1,2870), a z każdym kolejnym podejście prawdopodobieństwo wybicia dołem rośnie. W przypadku strefy podażowej odnosimy się do poziomu cenowego 1,3170. Mamy tu więc tak naprawdę dokładnie 300 pipsów przestrzeni rynkowej do utrzymania kanału horyzontalnego.