Czy gospodarka Stanów Zjednoczonych już ma się dobrze?

0
398

Czy gospodarka Stanów Zjednoczonych już ma się dobrze?Stany Zjednoczone

Opublikowane we wtorek dane makro były rozczarowujące. Dynamika zamówień na dobra trwałego użytku spadła we wrześniu o 1,2% m/m, a bez ujęcia transportu o 0,4% m/m. Jednocześnie zanotowaliśmy spadki indeksu PMI dla usług (do 54,4 pkt. w październiku), oraz zaufania konsumentów (do 97,6 pkt.). Pozytywnie wyróżnił się jedynie indeks FED z Richmond, choć nadal utrzymuje ujemne wartości (-1 pkt.). W środę kluczowym wydarzeniem był komunikat po posiedzeniu FED, który poznaliśmy o godz. 19:00. Najważniejsze zapisy to: zmniejszenie dynamiki wzrostu na na rynku pracy; usunięto zdanie o tym, że czynniki globalne mogą ograniczać wzrost gospodarczy; duże prawdopodobieństwo spełnienia się oczekiwań inflacyjnych; dodano słowo „solidne” w kontekście poprawy wydatków konsumentów. 

Ważniejszą publikacją dla dolara powinny jednak być dzisiejsze wstępne odczyty PMI za III kwartał, a nie komunikat FED. Niezależnie od tego, co się w nim znajdzie, to nie zmieni to znacząco układu oczekiwań, co do pierwszej podwyżki stóp, którą rynek wycenia najwcześniej na marzec 2016 r. Niemniej od wtorku widać, że dolar jest jakby odporniejszy na słabe odczyty makro. Wynika to z faktu, że uczestnicy rynku obawiają się grać na krótko amerykańską walutą przed komunikatami z FED (duży w tym element psychologii). Federalny Komitet Otwartego Rynku zgodnie z wszelkimi prognozami nie zmienił stopy procentowej funduszy federalnych. Pozostała ona na ultra-niskim poziomie. Mimo tego dolar reaguje silnym umocnieniem.

Złoto

Cena złota w bieżącym tygodniu radzi sobie nieźle. Po dotarciu do wsparcia w okolicach 1161,60 USD za uncję, notowania tego kruszcu odbiły się nieco w górę.

We wtorek dobrym nastrojom na rynku złota sprzyjał raport Gold Survey przedstawiony przez GFMS. W publikacji tej podano, że w III kwartale bieżącego roku wyraźnie wzrósł popyt na złoto w formie fizycznej, tj. monety i sztabki. Według wyliczeń GFMS, wzrost ten wyniósł 26% w ujęciu rdr, a za zwyżkę tę odpowiadały przede wszystkim Indie, Chiny oraz Niemcy. Spory popyt na złoto wykazywały także banki centralne. Wśród nich dominuje bank centralny Rosji, który prawdopodobnie w tym roku będzie największym kupującym tego kruszcu spośród państwowych instytucji.

Mimo to, GFMS utrzymała prognozę średniej ceny złota na poziomie 1100 USD w IV kwartale tego roku. Instytucja ta wspomina bowiem, że popyt na złoto fizyczne i tak pozostaje relatywnie niewielki, a dodatkowo dużą niepewnością cechuje się sytuacja dotycząca terminu podwyżki stóp procentowych w USA. Ostrożna prognoza GFMS ma swoje uzasadnienie nie tylko fundamentalne, ale i techniczne. Mimo ostatnich wzrostów, cena złota wciąż utrzymuje się w długoterminowym trendzie spadkowym.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykułMyśl dnia…
Następny artykułKorekta na DAX
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.