Czy możliwe są dalsze wzrosty na USDPLN?

0
314

Fala wzrostowa

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3 000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 3,6400. Czerwiec rozpoczął się jednak od wyraźnej zmiany tendencji rynkowej, a rynek poruszał się w trendzie wzrostowym przez cały czerwiec i lipiec, oraz większość sierpnia. 

Czy możliwe są dalsze wzrosty na USDPLN?

USDPLN D1

źródło: xStation

Scenariusze

Korekta spadkowa w przeciągu kilku sesji osiąga mierzenie 50%. Pozostaje to pułap aktualnej strefy popytowej na wykresie USDPLN-a. Odnosimy się tutaj do kursu 3,7880. W ujęciu bardziej lokalnym, rozkładamy siatkę Fibonacciego na przestrzeni fali spadkowej.

W ramach tego scenariusza otrzymujemy poziomy podażowe, z których rynek testuje pierwszy z nich. Jest to strefa cenowa 3,8430 przy współczynniku 38,2% fibo.