Czy PLN przestanie tracić na wartości? – Uwaga na ten poziom cenowy!

0
434

Fala spadkowa

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale dziennym. Pozwala to zaprezentować dynamikę polskiej waluty na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka w pobliżu bariery cenowej 4,3000. Był to również początek nowego trendu średnioterminowego na tej parze walutowej. Po blisko pięciu miesiącach spadków, notowania USDPLN-a wyznaczyły tegoroczne minimum na wysokości 3,6500.

Czy PLN przestanie tracić na wartości?   Uwaga na ten poziom cenowy!


USDPLN D1

źródło: xStation

Szansa na zwrot

Miesiąc wrzesień upłynął pod znakiem wyraźnej zmiany sentymentu. Kapitał wyraźnie zaczął wracać do amerykańskiej waluty wraz ze wzrostem awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych. Dzisiejsza sesja przynosi istotny wzrost na wykresie dziennym. Notowania ponownie testują kluczową strefę oporu w ujęciu długoterminowym. Jest to poziom oparty na współczynniku Fibonacciego 38,2% po kursie 3,9000. Bardzo istotnym elementem jest tutaj silna biegunowość, która oparta jest na majowych i czerwcowych dołkach.