Czy popyt zdoła utrzymać kluczowe wsparcie na GAME?

0
491

Wydawało się, że po bardzo optymistycznym kwietniu zobaczymy kontynuację rajdu wzrostowego na walucie cyfrowej GAME. Tymczasem blisko 100% impuls wzrostowy został prawie w całości zanegowany przez sprzedających w ostatnich tygodniach.

Czy popyt zdoła utrzymać kluczowe wsparcie na GAME?

GAME H4

źródło: BitBay

Obecnie uwagę zwraca przede wszystkim strefa wsparcia po kursie 3,90 PLN. Poziom znajduje potwierdzenie we wcześniejszej biegunowości jaka cechuje ten obszar, kilkakrotnie już „cieniowany” przez notowania. Poziom oporu wyznacza pierwsze mierzenie wewnętrzne 38,2% w okolicy okrągłego kursu 5 złotych.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty.