Czy to już okazja do zakupu COFFEE?

0
259

Fala wzrostowa

Poniższy wykres przedstawia notowania kawy na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 19 dolarów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych w okolicy 147 dolarów. Końcówka maja była jednak wyjątkowo pozytywna dla kupujących. Cena dynamicznie powędrowała na lokalne maksimum po cenie 166 dolarów.

Czy to już okazja do zakupu COFFEE?

COFFEE H4

źródło: xStation

Techniczne wsparcie

Czerwiec rozpoczął się od kreowania struktury korekcyjnej. Pojawia się tutaj motyw korekty prostej, na którym budujemy mierzenie FE100. W ramach równości AB=CD wyznaczamy scenariusz ze strefą wsparcia 152 USD. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj klasyczna biegunowość. Wtorkowe popołudnie coraz bardziej przybliża wycenę kawy do wskazanej strefy popytowej.