Czy to koniec odreagowania na euro?

0
297

Swing spadkowy

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1616. Po tym fakcie na wykresie głównej pary walutowej pojawiły się dość dynamiczne spadki. Obserwowaliśmy więc tendencję, w której amerykański dolar zyskiwał na wartości w stosunku do euro.

Czy to koniec odreagowania na euro?

EURUSD M30

źródło: xStation

Głębokie mierzenie

Obecnie obserwujemy wyraźną zmianę tendencji w stosunku do poprzednich spadków. Kurs głównej pary walutowej porusza się w wyraźnym trendzie wzrostowym na interwale 15-minutowym. We wtorkowy poranek notowania wypełniają głębokie mierzenie wewnętrzne 88,6 fibo po kursie 1,1605.

Czy to koniec odreagowania na euro?

EURUSD M15

źródło: xStation