Czy to okazja do zakupu USD?

0
264

Swing wzrostowy

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3 000 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 3,6800. Po tym fakcie sentyment zaczął być wyraźnie pozytywny dla amerykańskiej waluty. 

Czy to okazja do zakupu USD?

USDPLN H4

źródło: xStation

Wewnętrzne mierzenie

Kwiecień upływa pod znakiem słabości amerykańskiego dolara. W przypadku pary walutowej USDPLN cena odbija się z okolic okrągłej bariery 4,0000. Kolejne sesje kontynuują trend spadkowy. W bieżącym tygodniu rynek testuje strefę popytową 3,7960. Wskazane wsparcie opiera się na mierzeniu wewnętrznym 61,8% fibo. Pojawia się również okazja na ukształtowanie klasycznej formacji podwójnego dna.