Czy warto handlować teraz USDJPY?

0
277

Góra – Dół

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 250 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dynamicznej wybicia notowań na północ. Wtedy to został zrobiony cały opisywany zakres wahań jaki obserwujemy na interwale średnioterminowym. Dla analizy obecnych poziomów techniczny, wykorzystujemy jednak mierzenie swingu spadkowego, który zniósł większość wcześniejszego wybicia.

Czy warto handlować teraz USDJPY?

USDJPY H4

Przedział wahań

źródło: xStation

Od połowy listopada rynek Ujka porusza się w zasadzie w trendzie bocznym. Notowania bardzo technicznie reagują na wyznaczone strefy wsparcia i oporu, jednak osiągane zasięgi są mało atrakcyjne do handlu w średnim terminie. Kluczowym oporem pozostaje pułap mierzenia 50%, który znajduje się na poziomie cenowym 104,65. W dniu wczorajszym kurs ponownie przetestował aktualne wsparcie, które zarysowało się w trzecim tygodniu listopada ~ 103,65.