Czy warto obecnie inwestować na GPW?

0
400

Spadki

Poniższy wykres przedstawia notowania indeksu giełdowego WIG20 na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 113 punktów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych w okolicy pułapu cenowego 2 270 punktów. Czerwiec jest jednak miesiącem korekcyjnym, a wyceny WIG20 spadła poniżej bariery 2 200 punktów.

Czy warto obecnie inwestować na GPW?

WIG20 H4

źródło: xStation

Korekta wzrostowa

Sesja poniedziałkowa zapoczątkowała odreagowanie wyceny polskiego indeksu. Naturalnym scenariusze wydaje się być wykorzystanie wcześniej wykreowanej korekty wzrostowej. Dokonując mierzenia FE100 możemy wyznaczyć poziom oporu po kursie 2 215 punktów. Dodatkowym potwierdzeniem dla wskazanej strefy podażowej jest mierzenie 50%.