Czy zbliżamy się do maksimum na ropie naftowej?

0
224

Trend spadkowy

Poniższy wykres przedstawia notowania ropy naftowej WTI na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 15 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 77 USD. Po tym fakcie to strona podażowa zdominowała kolejne sesje. Podczas wyprzedaży pojawiła się jedna głęboka korekta, z której skorzystamy przy wyznaczaniu obecnego scenariusza technicznego.

Czy zbliżamy się do maksimum na ropie naftowej?

WTI H4

źródło: xStation

Trwa korekta

Wraz z rozpoczęciem bieżącego tygodnia, na wykresie ropy naftowej zapoczątkowane zostało odreagowanie. Zasięg korekty wzrostowej targetujemy z użyciem wspomnianej wcześniej rozpiętości fali wzrostowej.

W ten sposób otrzymujemy strefę podażową, która znajduje się na poziomie cenowym 71,20 USD. Silnym potwierdzeniem tego scenariusza jest mierzenie Fibonacciego 61,8% z całego swingu spadkowego.