Czy zobaczymy sygnał kupna na GPW?

0
318

Swing wzrostowy

Poniższy wykres przedstawia notowania indeksu giełdowego WIG20, na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 230 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Rynek z dużą dynamiką powrócił ponad psychologiczną barierę 2 000 punktów. Tegoroczne maksima ukształtowane zostały na wysokości cenowej 2 270 punktów. Jest to zarazem najwyższy poziom od blisko dwóch lat.

Czy zobaczymy sygnał kupna na GPW?

WIG20 H4

źródło: xStation

Zakres wahań

Drugie półrocze bieżącego roku przynosi znaczne uspokojenie na polskim rynku akcji. Rynek porusza się w wyraźnym kanale cenowym, którego zakres stopniowo zawęża się. Ostatnie godziny znacznie przybliżają nas do górnej bariery kanału ~ 2260 punktów.

Z każdym kolejnym podejściem prawdopodobieństwo wybicia będzie rosło. Należy więc z uwagą podchodzić do ewentualnego zagrywania wewnątrz schematu technicznego.