Dane makro 12.11.2019 – wnioski o zasiłek, stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia

0
600

Sesję otwieramy od norweskiego PKB, które będzie finalną wartością za trzeci kwartał. Konsensus analityków zakłada poprawę wyniku do 0,5%.

Najciekawsze powinno być przedpołudnie od około godziny 10. Dane z brytyjskiego rynku pracą mogą dostarczyć paliwa dla rynków z funtem brytyjskim, co rozumiemy przez ponadprzeciętną zmienność i techniczne zwroty na wykresach. Na godzinę 11:00 zaplanowana jest publikacja indeksu nastrojów ekonomicznych ZEW z niemieckiego gospodarki.

Dane makro 12.11.2019   wnioski o zasiłek, stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia