Dane makro na środę 5.12.2012

0
450
     W kalendarzu na 5 grudnia seria publikacji wartości indeksu PMI dla usług. W ciągu dnia napłyną raporty z Francji, Niemiec, Strefy Euro oraz Wielkiej Brytanii. W nocy podana została informacja z Chin (52.1 wobec wartości poprzedniej 53.5). Po południu poznamy kilka istotnych danych ze Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę szczególnie na publikowany o godzinie 14:15 raport ADP przedstawiający szacunkową zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym, poza rolnictwem, a także zamówienia na dobra oraz ISM dla usług. O 21:00 decyzja ws. stóp procentowych w Nowej Zelandii. Znamy już także PKB z Australii za III kwartał. Aktualne wartości kształtują się następująco: 3.1% r/r oraz 0.5% k/k (prognozy: 3.2% r/r, 0.6% k/k). Szczegółowy plan publikacji prezentuje tabela.
Dane makro na środę 5.12.2012