Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Raport ISM – co to jest?

Raport ISM – co to jest?

Co to jest Raport ISM?

Jest to wskaźnik, który dostarcza danych na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Jego wartości bazują na badaniu managerów odpowiedzialnych za sektor zakupów. Są tam analizowanie takie zmienne jak zamówienia, zatrudnienie, czas dostawy, produkcja, import i eksport oraz stany zapasów.

Indeks jest obliczany na podstawie średniej ważonej z wymienionych kategorii danych. Nowe zamówienia – 30%, produkcja – 25%, zatrudnienie – 20%, dostawy – 15%, zapasy – 10%. Raport bazuje na około 300 przedsiębiorstwach, które pochodzą z 20 branż gospodarki i są rozproszone po większości terytorium USA. W sektorze prywatnym jest to odczyt, który stanowi jeden z najważniejszych wskaźników wyprzedzających w gospodarce.

Co to jest Raport Challengera?

Live