Duńska korona pod presją

0
482

Duńska korona pod presjąBank Centralny Dani zmaga się obecnie z tym samym problemem, co SNB, a wszystko przez ustalenie sztywnego kursu wymiany duńskiej korony z euro. Obecnie obowiązuje zakres wahań kursu EURDKK o 2,25% w górę i dół od poziomu 7.46038. Natomiast od momentu, gdy EBC wprowadziło program QE, euro mocno słabnie wywierając presję spadkową na EURDKK, przez co Bank Danii zobligowany jest do kupna ogromnych ilości obcych walut w zamian za wykreowane korony. Aby przeciwdziałać zjawisku napływającego kapitału Bank obniżył niezapowiedzianie stopę depozytową w ostatnich tygodniach 3 razy do poziomu -0,5%. Dziś zrobił to ponownie obniżając ją do poziomu jaki obowiązuje także w Szwajcarii, czyli -0,75%. Oczywiście i to nie odniosło trwałego skutku, a inwestorzy są w stanie aktualnie dopłacać do lokat o coraz dłuższym terminie zapadalności, co z pewnością obecnie bardzo zmienia obraz całego światowego systemu finansowego. Pozostaje pytanie, czy nie potworzy się scenariusz jaki zgotował rynkom SNB 15 stycznia zrywając z polityką stałego kursu wymiany i powodując gwałtowną aprecjację franka.

Duńska korona pod presją

Rysunek 1. Reakcja kursu EURDKK na obniżkę stóp – interwał M30

Tylko w styczniu Bank Danii skupił obce waluty o wartości 106,3 mld koron (16,34 mld USD). Całe rezerwy walutowe wzrosły do 564,1 mld koron, co stanowi 30% całego rocznego PKB Danii. Aby zmniejszyć ilość kanałów którymi kapitał może dostawać się do Danii, ograniczona została nawet emisja rządowych obligacji.

Bank Szwajcarii uznał swoje nieefektywność utrzymywania stałego kursu wymiany przy rezerwach stanowiących 80% rocznego PKB wytwarzanego w Szwajcarii. Jak będzie z Bankiem Danii? Z pewnością jeszcze jeszcze nie raz o nim usłyszymy, a obecny precedens może mieć daleko idące skutki nawet dla całego systemu opartego na pieniądzu fiducjarnym.

W dalszej części komentarza dowiesz się, jak wczoraj EBC zaszkodził greckim bankom (i dlaczego) oraz co może być przyczyną odwrócenia długoterminowego trendu na GBPUSD! Zapraszamy – tutaj.