Poranny komentarz makro

0
480

Poranny komentarz makroStrefa Euro/Grecja

Podczas środowej sesji obserwowaliśmy spadek apetytu na ryzyko, co miało związek z decyzją Europejskiego Banku Centralnego  o zaprzestaniu honorowania greckich obligacji jako zabezpieczenia pod pożyczki udzielane greckim bankom przez EBC. W praktyce oznacza to, że bank centralny w Grecji będzie teraz dbał o zapewnienie odpowiedniej płynności greckim bankom biorąc na siebie wszystkie koszty i ryzyka z tym związane.

Decyzja ECB, która oznacza, że w ciągu następnych tygodni grecki bank centralny będzie musiał zasilić banki dziesiątkami miliardów euro w celu zapewnienia płynności finansowej w kraju, jest tzw. sprawdzam ze strony rynków na działania nowego rządu, postrzegane jako odejście od dotychczasowej drogi reform. Pomimo myślenia życzeniowego przeważającego wśród Greków ECB zdecydował, że użyje weta. Inicjatywa znalazła się obecnie po stronie greckiego rządu.

W odpowiedzi na decyzję EBC indeksy europejskich akcji zanurkowały w czwartek rano. Obecnie ateńska giełda, której notowania dzień w dzień ze względu na niepewną sytuację gospodarczą w kraju, wahają się na poziomie plus 15% minus 15%, jest najbardziej niestabilną giełdą w regionie. Przecenę zanotowaliśmy również na akcjach greckich banków, takich jak Alpha Bank, Eurobank oraz Narodowy Bank Grecji, które traciły między 10% a 15%. W trakcie pięciu ostatnich sesji akcje greckich banków zyskały ponad 50%. Jednak niespodziewana decyzja ECB uruchomiła realizację zysków przez inwestorów, którzy zadziałali według zasady „zamykaj pozycję i bierz co rynek daje”.

Ile czasu pozostało jeszcze Grecji? W tej chwili zadłużenie Grecji wynosi 321,7 mld euro, z czego ponad 240 mld stanowi pomoc finansowa, która została udzielona Atenom w latach 2010 – 2014, na ratowanie greckiej gospodarki przed bankructwem. Z wielu doniesień prasowych, oficjalnych i mniej oficjalnych, wynika, że Atenom kończą się pieniądze. Bez pomocy finansowej powinna ona najpóźniej w marcu rozpocząć gwałtowne cięcia wydatków albo wystąpić ze Strefy Euro i ogłosić bankructwo. Nowemu rządowi Grecji zostało już zatem niewiele czasu na porozumienie się z kredytodawcami.

 Strefa Euro/Wielka Brytania

Podczas czwartkowej sesji poznaliśmy decyzję Banku Anglii, który pozostawił stopy procentowe na niezmienionym od maja 2009 r. poziomie 0,50%. Komunikat BoE był zgodny z oczekiwaniami analityków. Bank utrzymał również target zakupu aktywów na poziomie 375 mld funtów.

 Stany Zjednoczone

Zgodnie z raportem Departamentu Pracy wskaźnik osób ubiegających się o zasiłek po raz pierwszy w USA wzrósł do sezonowo wyrównanego wskaźnika rocznego 278K z 267K w poprzednim tygodniu, którego dane liczbowe zostały skorygowane w górę z poziomu 265K. Rynek oczekiwał, że wartość danego wskaźnika wzrośnie do 290K, zatem niższy od oczekiwań wzrost zaskoczył analityków. Wskaźnik produktywności pozarolniczej spadł natomiast do -1,8%, z prognozowanej przez rynek wartości 0,5%, wobec 3,7% za ostatni kwartał.

Również bilans handlowy w USA za miesiąc grudzień się pogorszył. Deficyt handlowy wzrósł do 46,56 mld dolarów po korekcie, wobec prognozowanych 38 mld dolarów i w stosunku do 39,75 mld za miesiąc listopad. Reakcja po publikacji tych danych na parze EURUSD nie dała długo na siebie czekać. Euro zaczęło się gwałtownie umacniać w stosunku do dolara, z poziomu ceny 1,1400 do 1,1440.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.