Dzisiejsza okazja na wykresie EURPLN

0
333

Siła euro

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 760 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,5170. Po tym fakcie kapitał zaczął migrować do europejskiej waluty. W ostatnim tygodniu kwietnia pojawiły się bowiem wyceny bliskie okrągłej strefy 4,6000.

Dzisiejsza okazja na wykresie EURPLN

EURPLN H4

źródło: xStation

Retest wsparcia

W dniu dzisiejszym rynek kolejny raz w tym miesiącu księguje strefę popytową 4,5330. Wskazany pułap opiera się na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo. Na wyznaczonym obszarze pojawiają się również pozytywne oznaki dla kupujących, które obrazują formacje świecowe z długimi cieniami dolnymi. Wydaje się, iż wszystkie wyceny pomiędzy „4,5330”, a „4,5400” będą atrakcyjne do zagrywania pozycji long.