Dzisiejszy wskaźnik: Consumer Sentiment Index (Indeks nastroju Uniwersytetu Michigan)

0
523
     Indeks Uniwersytetu Michigan jest ważnym wskaźnikiem określający nastroje panujące wśród konsumentów. Dobre nastroje konsumentów są ważne, wpływają na wzrost poziomu wydatków konsumentów. Wskaźnik daje inwestorom informacje o możliwym wzroście wydatków konsumpcyjnych, co wpłynie także na wzrost PKB.

     Publikowany jest w okresach miesięcznych. Oblicza się go na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 500 gospodarstw domowych w USA. Publikacja wskaźnika podawana jest dwa razy w miesiącu.Wykres przedstawiający kształtowanie się wskaźnika w ostatnich miesiącach.

Dzisiejszy wskaźnik: Consumer Sentiment Index (Indeks nastroju Uniwersytetu Michigan)
Źródło: bankier.pl


Poniżej reakcje kursu eurusd podczas ostatnich publikacji (interwał m1)


Dzisiejszy wskaźnik: Consumer Sentiment Index (Indeks nastroju Uniwersytetu Michigan)

Dzisiejszy wskaźnik: Consumer Sentiment Index (Indeks nastroju Uniwersytetu Michigan)
Fibonacci Team