Dzisiejszy wskaźnik: Decyzja w sprawie stóp procentowych

0
832
Man's hand holding golden percent symbol

Decyzje w sprawie stóp procentowych wydają się być najważniejszymi danymi ukazującymi się na rynku, praktycznie każdy Bank Centralny państwa, w którym obowiązuje dana waluta (wyjątkowym przypadkiem jest Europejski Bank Centralny, który podejmuje decyzję w imieniu wszystkich państw, których walutą jest euro), wydaje decyzje na temat stóp procentowych.

Dla uporządkowania wiedzy, podajemy konkretne nazwy stóp procentowych w zależności od kraju publikacji:

  • Minimum Bid Rate, ogłaszana comiesięcznie przez Europejski Bank Centralny,
  • Official Bank Rate, ogłaszana comiesięcznie przez Bank Anglii,
  • Federal Funds Rate, ogłaszana przy okazji Oświadczenia Rezerwy Federalnej USA osiem razy do roku,
  • Cash Rate, ogłaszana comiesięcznie z wyjątkiem stycznia przez Bank Rezerwy Australii,
  • Official Cash Rate, ogłaszana osiem razy do roku przez Bank Rezerwy Nowej Zelandii,
  • Overnight Rate, ogłaszana osiem razy do roku przez Bank Kanady,
  • Libor Rate, ogłaszana kwartalnie przez Szwajcarski Bank Narodowy,
  • Interest Rate Decision, ogłaszana przy okazji konferencji prasowej Banku Japonii, która ma miejsce nawet czternaście razy do roku.

Decyzje w sprawie stóp procentowych są tak ważne ze względu na to że, ma to bezpośredni wpływ na atrakcyjność danej waluty. Polityka monetarna kształtuje poziom popytu oraz podaży na daną walutę. Wysokie stopy procentowe są naturalną zachętą do oszczędzania oraz alokacji środków finansowych, natomiast niskie stopy procentowe zachęcają do zaciągania pożyczek oraz kredytów, zwiększając poziom konsumpcji. Wysokość stóp procentowych jest zatem jednym z najlepszych wyznaczników kondycji gospodarczej danego kraju. Waluta o wyższej stopie procentowej jest w korzystniejszej pozycji do wzrostów, aniżeli druga waluta w parze. Sprzyja temu między innymi Carry Trade.

Dzisiejszy wskaźnik: Decyzja w sprawie stóp procentowychPublikowane wartości decyzji w sprawie stóp procentowych (niebieskie słupki) na tle przewidywań ekonomistów (pomarańczowe linie poziome), miesięczne od czerwca 2006. Źródło: www.forexfactory.com

Powyższy wykres pokazuje, iż stopy procentowe bardzo rzadko odbiegają od prognozowanych wartości. W dzisiejszym artykule, celowo natomiast dołączamy wykresy pary EURUSD nie z 3 następujących po sobie publikacji, lecz z czerwca, lipca oraz września, aby zobrazować co dzieje się w przypadku zmiany stóp procentowych.

Dzisiejszy wskaźnik: Decyzja w sprawie stóp procentowych5 czerwca, publikacja 0.15%, prognoza 0.10%  – efekt: osłabienie euro

Dzisiejszy wskaźnik: Decyzja w sprawie stóp procentowych

3 lipca, publikacja 0.15%, prognoza 0.15% – efekt: brak wyraźnego ruchu

Dzisiejszy wskaźnik: Decyzja w sprawie stóp procentowych4 września, publikacja 0.05%, prognoza 0.15% – efekt: osłabienie się euro

Jak widać na powyższych wykresach, zmiany stóp procentowych skutkują gwałtownymi, dużymi ruchami w konkretnym kierunku. Wyjątkowa sytuacja nastąpiła w czerwcu z uwagi na to, iż cięcia stóp procentowych były mniejsze niż zakładano. Nie bez znaczenia pozostawała także wypowiedź prezesa EBC Mario Draghi’ego podczas konferencji towarzyszącej ogłaszaniu decyzji w sprawie stóp procentowych.

Poprzedni artykułUSDCAD do południa…
Następny artykułDane makro na piątek 05.09.2014
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.