EURUSD po rajdzie w górę

0
531

Na parze EURUSD dzisiaj sporo się działo. Po publikacji danych nt. zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych kurs wzrósł ponad 100 pipsów. W chwili obecnej zbliżamy się do bardzo ważnych poziomów technicznych.
Spoglądając na szeroki interwał W1 wyznaczyć można strefę grupującą kilka istotnych pomiarów – zniesienie wewnętrzne 61.8% oraz zewnętrzne 161.8%. Poziomy te zbiegają się z okrągłym 1.3800. Dodatkowo na interwale D1 obserwujemy równość fal wzrostowych (różowe prostokąty na wykresie), których zasięg również zbiega się ze wskazaną wyżej strefą oporu. Sytuację prezentują poniższe wykresy.

EURUSD po rajdzie w górę

W1

EURUSD po rajdzie w górę

D1