Gartley na Ropie

0
962

Ropa powali zbliża się do zapory popytowej zbudowanej z klasycznego układu harmonicznego o nazwie Gartley wzmocnionego przez wewnętrzne zniesienia Fibonacciego 61,8%.

Gartley na Ropie

Interwał D1