Harmonic Trading: Fibonacci Team Pattern na rynku forex

0
5183

Ze względu na ciągłą ewolucję rynku oraz nasze obserwacje i wnioski powstał układ harmoniczny FT Pattern. Schemat bazuje na Gartleyu jednak z tą różnicą, że kluczowy punkt D wypada o jeden współczynnik dalej, a więc mierzenie 88,6%. Jak w większości przypadku, realizacja struktury zależy od precyzyjnego wypełnienia założonych punktów zwrotnych, które w strukturach harmonicznych zawierają się w ciągu „XABCD”. Z tym, że kluczowe wartości oczekiwane zawarte są w reakcji na wysokości punktu „B” oraz „D”.

Podstawowym elementem do wyznaczenia położenia formacji jest siatka Fibonacciego. To położenie konkretnych współczynników i ich wzajemne zależności określają wytyczne do realizacji konkretnej formacji. Ze względu na możliwość handlu w obu kierunkach, szukamy układów harmonicznych prognozujących wzrosty jak i spadki. Rysunek 1 przedstawia schemat formacji harmonicznej FT Pattern zwiastującej wzrosty.

Harmonic Trading: Fibonacci Team Pattern na rynku forex

Rysunek 1 Układ harmoniczny FT Pattern na wzrosty

Wartości kluczowe to odpowiednio: zakończenie fali AB=61,8% Fibo oraz zakończenie fali CD=88,6% Fibo. Precyzyjna aktywacja popytu na wskazanych poziomach, odpowiada za skuteczność formacji oraz jej ostateczny kształt i zasięg realizacji. Rysunek 2 prezentuje przykład układu harmonicznego FT Pattern na rynku forex.

Harmonic Trading: Fibonacci Team Pattern na rynku forex

Rysunek 2 Układ harmoniczny FT Pattern na wykresie USDCAD

Punkty kluczowe w budowie formacji harmonicznych są trwale związane z konkretnym schematem niezależenie od kierunku notowań. Podobnie jak w przypadku układów pro-wzrostowych, podczas wyznaczania formacji spadkowej oczekujemy tym razem reakcji podaży na wysokości współczynników 61,8%(punkt B) oraz 88,6% (punkt D). Rysunek 3 przedstawia modelowy wzór formacji FT Pattern, po której następuje ruch spadkowy.

Harmonic Trading: Fibonacci Team Pattern na rynku forex

Rysunek 3 Układ harmoniczny FT Pattern na spadki

Siatkę Fibo rozkładamy od punktu X do punktu A. Pierwsza reakcja podażowa musi nastąpić w rejonie współczynnika 61,8%, który jest zakończeniem fali „AB”, następnie obserwujemy mierzenie 88,6% i kluczowy moment wypełnienia układu harmonicznego. Rysunek 4 przedstawia przykład formacji Fibonacci Team Pattern na rynku forex.

Harmonic Trading: Fibonacci Team Pattern na rynku forex

Rysunek 4 Układ harmoniczny FT Pattern na wykresie EURJPY

Poprzedni artykułCo dalej z cenami ropy naftowej?
Następny artykułHarmonic Trading: Fibonacci Team Pattern na rynku kryptowalut
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.