Harmonic Trading: NIETOPERZ na rynku kryptowalut

0
1313

Kolejna struktura harmoniczna oparta o wewnętrzne współczynniki Fibonacciego to Nietoperz (z ang. „Bat”). Jak w większości przypadku, realizacja struktury zależy od precyzyjnego wypełnienia założonych punktów zwrotnych, które w strukturach harmonicznych zawierają się w ciągu „XABCD”. Z tym, że kluczowe wartości oczekiwane zawarte są w reakcji na wysokości punktu „B” oraz „D”.

Podstawowym elementem do wyznaczenia położenia formacji jest siatka Fibonacciego. To położenie konkretnych współczynników i ich wzajemne zależności określają wytyczne do realizacji konkretnej formacji. Ze względu na możliwość handlu w obu kierunkach, szukamy układów harmonicznych prognozujących wzrosty jak i spadki. Rysunek 1 przedstawia schemat formacji harmonicznej Nietoperza zwiastującej wzrosty.

Harmonic Trading: NIETOPERZ na rynku kryptowalut

Rysunek 1 Układ harmoniczny Nietoperza na wzrosty

Wartości kluczowe to odpowiednio: zakończenie fali AB=38,2%/50,0% Fibo oraz zakończenie fali CD=88,6% Fibo. Precyzyjna aktywacja popytu na wskazanych poziomach, odpowiada za skuteczność formacji oraz jej ostateczny kształt i zasięg realizacji. Rysunek 2 prezentuje przykład układu harmonicznego Nietoperza na rynku Bitcoina.

Harmonic Trading: NIETOPERZ na rynku kryptowalut

Rysunek 2 Układ harmoniczny Nietoperza na wykresie BTCUSD

Punkty kluczowe w budowie formacji harmonicznych są trwale związane z konkretnym schematem niezależenie od kierunku notowań. Podobnie jak w przypadku układów pro-wzrostowych, podczas wyznaczania formacji spadkowej oczekujemy reakcji podaży na wysokości współczynników 38,2% lub 50,0%(punkt B) oraz 88,6% (punkt D). Rysunek 3 przedstawia modelowy wzór formacji Nietoperza, po której następuje ruch spadkowy.

Harmonic Trading: NIETOPERZ na rynku kryptowalut

Rysunek 3 Układ harmoniczny Nietoperza na spadki

Siatkę Fibo rozkładamy od punktu X do punktu A. Pierwsza reakcja podażowa musi nastąpić w rejonie współczynnika 38,2%/50,0%, który jest zakończeniem fali „AB”. Następnie obserwujemy mierzenie 88,6% i kluczowy moment wypełnienia układu harmonicznego. Rysunek 4 przedstawia przykład Nietoperza „spadkowego” na rynku kryptowalut.

Harmonic Trading: NIETOPERZ na rynku kryptowalut

Rysunek 4 Układ harmoniczny Nietoperza na wykresie BTCUSD

Poprzedni artykułHarmonic Trading: NIETOPERZ na rynku forex
Następny artykułDane makro 11.12.2017
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.