In the land of the cherry blossom – USDJPY

0
3226

To jedna z bardziej charakterystycznych par na rynku walutowym. Jej specyficzne zachowanie, w dużej mierze wynikające z uwarunkowań fundamentalnych, warte jest obserwacji, ponieważ stanowić może skuteczne narzędzie w rękach cierpliwego i uważnego tradera. Prawidłowe rozpoznanie panujących tendencji szybko przyniesie wymierne korzyści finansowe. Równie szybko uderzy jednak w portfel w przypadku złej interpretacji aktualnych zachowań. Zapraszamy do zapoznania się z osobliwym jenem.

Znaczenie japońskiej waluty

Japonia to jedna z największych pod względem PKB gospodarek świata. Przez wiele lat plasowała się na wysokim drugim miejscu, tuż za Stanami Zjednoczonymi, oddając jednak w 2010 roku swoją pozycję Chinom. Waluta kraju kwitnącej wiśni to trzecia najważniejsza waluta świata, która w parze z dolarem amerykańskim stanowi 14% dziennego wolumenu obrotów na rynku Forex (dane BIS za 2010 rok) zajmując drugie miejsce, tuż za parą EURUSD. Warto również wspomnieć, że zgodnie z raportem COFER, przygotowanym przez IMF, jen niezmiennie zajmuje czwarte miejsce na liście światowych rezerw walutowych, zaraz za dolarem, euro oraz funtem.

Płynność, zmienność, koszty

Pomimo ogromnej popularności JPY oraz dużej płynności jakiej można by się w związku z tym spodziewać, waluta ta lubi zaskakiwać swoim zachowaniem, często reagując gwałtownie po okresie długotrwałej konsolidacji. Duża i nagła zmienność w notowaniach powoduje, że okresowo dzienny zakres ruchów USDJPY przekracza 150 pipsów. Przeciętny spread w zależności od brokera wynosi zwykle 2-3 pipsy.

Od strony fundamentów

Rozważając znaczenie oraz wartość japońskiej waluty warto przyjrzeć się bliżej fundamentalnym aspektom wpływającym na jej notowania. Jedna z istotnych informacji prowadzących do zrozumienia polityki monetarnej Japonii rozpoczyna się na poziomie wymiany handlowej. Według szacunków ponad 40% aktywności ekonomicznej tego kraju koncentruje się na  eksporcie. Z punktu widzenia japońskich kontrahentów, niskie koszty pozyskania waluty w celu rozliczenia zakupionych towarów, stanowią istotny element decydujący o konkurencyjności Japonii jako partnera handlowego. W tym świetle nie dziwią dążenia rządu tego kraju do utrzymywania niskiego kursu JPY. Świadomość wpływu jaki na wartość waluty może wywierać sugerowana interwencja ma istotne znaczenie dla inwestorów angażujących kapitał na tym rynku, tym bardziej, że działania takie podejmowane są stosunkowo często w porównaniu z innymi krajami, w których ingerencje na rynku walutowym uważa się za ostateczność.

Należy tu również wspomnieć o słynnej skłonności mieszkańców Japonii do oszczędzania. Wysoka stopa oszczędności daje szerokie możliwości instytucjom zarządzającym aktywami do inwestowania powierzonych środków. Ogromne sumy przepływające przez rynek przyczyniają się do okresowej intensywnej aktywności notowań, która wynika ze zorganizowanego oraz grupowego charakteru działań wspomnianych podmiotów. Na wykresie przejawia się to silnym ruchem kierunkowym, który często następuje po dłuższej stagnacji na rynku.

Warto zaznaczyć, że niskie stopy procentowe w Japonii, utrzymywane dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, czynią jena atrakcyjnym narzędziem w rękach inwestorów pomnażających kapitał metodą „carry trade”. Oparta ona jest na zaciąganiu niskooprocentowanych pożyczek w krajach o małych stopach procentowych oraz inwestowanie pozyskanego kapitału w krajach o stopach wyższych.

Wśród ważnych raportów makroekonomicznych, które mogą wywierać istotny wpływ na zachowanie kursu wymienić należy m.in. decyzje Banku Japonii w sprawie stóp procentowych, komentarze, wystąpienia oraz plany w zakresie polityki monetarnej, publikacje wskaźnika CPI dla towarów i usług, produkcję przemysłową, handel detaliczny, bilans handlowy, Tankan Report, czy wskaźnik aktywności w przemyśle oraz sektorze usług. Równie istotne będą dla USDJPY dane napływające z gospodarki amerykańskiej.

Spojrzenie na wykres…

Jak zostało wspomniane we wstępie, USDJPY wykazuje bardzo specyficzne cechy charakteru, dające się łatwo zaobserwować w ruchach kursu tej pary. Przede wszystkim trading na tym walorze wymaga od inwestora sporej dozy cierpliwości. Charakterystyczna pasywność oraz minimalne wahania kursu mogą zniechęcać do oczekiwania na dogodną okazję inwestycyjną, często jednak stanowią jedynie „ciszę przed burzą”. Długotrwałe oczekiwania na konkretną zmianę notowań wielokrotnie przerywają gwałtowne reakcje kursu na zorganizowane działania instytucji angażujących się na rynku, doprowadzając do powstawania krótkotrwałych ale silnie ukierunkowanych trendów.

Należy mieć na uwadze, że USDJPY reaguje wyraźnie na istotne poziomy cenowe. Jest to para w dużej mierze respektująca wskazania analizy technicznej i fałszywe przebicia nie powinny generalnie stanowić problemu dla traderów składających zlecenia na tym walorze. Warto zwracać uwagę na okrągłe poziomy cenowe oraz zachowanie notowań po przebiciu istotnych obszarów S/R. Zwykle ruch po przełamaniach jest zdecydowany i wykazuje wyraźny kierunek. Tego typu reakcje bywają jednak krótkotrwałe, a raptowne zwroty tej pary przyczyniają się do powstawania często obserwowanych formacji typu „V”. Niemniej jednak podstawą do budowania skutecznej strategii inwestycyjnej jest prawidłowe rozpoznanie panujących tendencji oraz obserwacja reakcji na ważnych poziomach technicznych, których przebicie może stanowić ważną informację co do dalszych losów notowań.

Korelacje

W poniższej tabeli przedstawiamy korelacje pomiędzy USDJPY oraz popularnymi parami walutowymi. Jak wynika z przedstawionych danych powiązania pomiędzy poszczególnymi walorami kształtują się w sposób bardzo zróżnicowany. Najistotniejsza i najbardziej jednoznaczna relacja łączy opisaną parę z EURJPY. Ponieważ w obydwu przypadkach jen pełni rolę waluty kwotowanej mamy w tym wypadku do czynienia z zależnością dodatnią. Wysoki dodatni współczynnik, kształtujący się powyżej wartości 0.90 w prawie wszystkich przedziałach czasowych, sugeruje niemal stałą zbieżność kierunków w jakich poruszają się obydwa walory. Dodatnią, choć już mniej intensywną korelacją charakteryzuje się również EURUSD oraz EURCHF. W pozostałych przypadkach zaobserwować można silne powiązania, często jednak o przeciwnych kierunkach, zależnych od przyjętego przedziału czasowego.

In the land of the cherry blossom   USDJPY
Poprzedni artykułSP500 – Uzupełnienie analizy
Następny artykułDane makro na poniedziałek 28.01.2013
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.