Inflacja w centrum uwagi dziś i jutro

0
437

Inflacja w centrum uwagi dziś i jutroInwestorzy długo czekali na silniejszy impuls, który znów mógłby przywrócić większą zmienność na rynku walutowym. Takim impulsem nie stała się Grecja, minutki FOMC, dane z rynku pracy w USA , ani wystąpienie Janet Yellen, a stał się nim odczyt inflacji konsumenckiej.

Pierwszy raz od czasów kryzysu finansowego w USA możemy zaobserwować spadający ogólny poziom cen koszyka dóbr konsumpcyjnych. Dlaczego zatem dolar dzisiaj znacznie się umacnia? Otóż pomimo iż CPI r/r znajduje się na poziomie -0,1% to w samym styczniu wskaźnik odnotował wzrost o 0,2%, czyli o 0,1 p.p. więcej od oczekiwań rynkowych. Ponadto wskaźnik bazowy, czyli nie biorący pod uwagę zmiany cen energii (w tym ropy) pozostał na stabilnym poziomie 1,6% r/r, co oznacza, że presja dezinflacyjna nie wpływa na razie negatywnie  na procesy gospodarcze (bazowe CPI lepiej odzwierciedla inflację wywołaną presją popytową).

Spadek inflacji w krótkim terminie jest zjawiskiem szeroko oczekiwanym przez FED, dlatego dzisiejsze dane nie oddalają  ewentualnej podwyżki stóp procentowych. W dodatku sam spadek cen ropy ma mieć pozytywny wpływ na zachowania konsumenckie i tym samym wzmocnić popyt krajowy w USA.

Inflacja w centrum uwagi dziś i jutro

Rysunek 1. Inflacja w USA

Zniknęły zatem obawy o negatywny scenariusz z inflacją i inwestorzy znów chętnie kupują dolara jako walutę kraju, który pierwszy podniesie stopy procentowe. Indeks USD wybił lokalna linię spadkową i obecnie bliski jest wybicia z dłuższej konsolidacji, co może dać znów silniejszy impuls umacniający amerykańską walutę.

Jutro poznamy inflację z kolejnych ważnych gospodarek. Można znów oczekiwać większych ruchów na rynku Forex? Zobacz dalszą cześć komentarza makroekonomicznego – tutaj.