Intrygująca precyzja na cukrze

0
512

Nigdy nie badałem jak na softach działa Fibonacci, ale poniższa precyzja, zważając na interwał tygodniowy i dynamikę surowców, jest co najmniej zastanawiająca.

Intrygująca precyzja na cukrze

Podstawowym powodem zainteresowania była widoczna gołym okiem szeroka korekta prosta 1-do-1, dodatkowo potwierdzona strefą zmiany biegunów. Poziom cenowy to 15.25 dolara za buszel.

Autor: Michał Soczewka — trader indywidualny, pasjonat geometrii rynkowej oraz narzędzi Fibonacciego


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.