Jak atrakcyjny jest rynek ropy naftowej w średnim terminie?

0
448

Wczorajsze raporty OPEC i Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej można uznać za pozytywne zaskoczenie, które powinno być wzrostowym bodźcem dla cen ropy naftowej. Kartel podniósł swoje szacunki światowego popytu o 50 tys. baryłek dziennie i o kolejne 70 tys. baryłek dziennie w 2018 roku. Jednocześnie prognozy wydobycia dla państw nienależących do OPEC zostały zrewidowane w dół o 100 tys. baryłek dziennie. W związku z tym oczekiwany jest wzrost zapotrzebowania w przyszłym roku do 32.83 mln baryłek/dziennie, a więc o 1,5% więcej niż szacowano miesiąc temu.  Jest to także wielkość zbliżono do wydobycia OPEC w sierpniu, która według nieoficjalnych źródeł wyniosła 32.76 mln baryłek/dziennie. Dane te wskazują na prawidłowość, żeby utrzymać równowagę na tym rynku kartel nie można podnieść poziomu wydobycia. Taki scenariusz pozostaje jednak mało prawdopodobny, gdyż Libia i Nigeria nie zamierzają przestrzegać odgórnych limitów. Dziś o godzinie 16:30 poznamy cotygodniowy raport z amerykańskiego Departamentu Energii, o zmianie stanu zapasów.

Jak atrakcyjny jest rynek ropy naftowej w średnim terminie?

Ropa WTI W1

W szerokim ujęciu rynek ropy naftowej nie jest tak atrakcyjny do handlu jak wynika z jego popularności. Co prawda dla daytraderów zakres wahań 13$ w przeciągu ostatnich 14 miesięcy nie stanowi problemu, to jeżeli celujemy w dłuższe swingi może pojawić się problem. Poprzednie lata przyzwyczaiły nas do dużej zmienności na tym rynku, a średnioterminowe pozycje osiągały bardzo wysokie wartości R:R. Obecnie próżno szukać dłuższego trendu, ale w szerokim ujęciu sezonowość na rynkach to nieodłączna zależność. Notowania poruszają się w górnej części trójkąta, a dopiero trwałe wybicie podstawy potwierdziłoby zmianę tendencji na rynku ropy naftowej. Poziomy jakie nas potencjalnie interesują w przypadku wybicia, to zewnętrzne mierzenia 127,2%. Wsparcie znajduje się na poziomie 36,55$, natomiast strefa popytowa wyznaczona jest po kursie 58,80$. Powyższa analiza wskazuje na konsolidację w jakiej się znaleźliśmy po długim okresie trendowym, ale oczywiście tyczy się przede wszystkim średnio i długoterminowych traderów, którzy celują w duże zasięgi zmienności.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykułWażne wsparcia na Daxie
Następny artykułDane makro 14.09.2017
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.