Jak długo potrwa trend na DAXie?

0
301

Fala spadkowa

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 15 960 punktów. Kolejne trzy sesje przyniosły jednak korektę dla wyznaczonego szczytu. Rynek poruszał się w dynamicznym tempie na południe i wyznaczył low cenowe po kursie 15 460 punktów.

Jak długo potrwa trend na DAXie?

DAX H1

źródło: xStation

Scenariusz wzrostowy

Poniedziałkowa sesja przynosi dużo optymizmu na rynki akcyjne. Notowania DAX-a w dynamicznym tempie wracają ponad barierę 15 600 oraz 15 700 punktów. Kolejne targety dla kupujących wynikają ze scenariusza harmonicznego.

Mamy tutaj motyw ze współczynnikiem 78,6% oraz 88,6% fibo. Ostateczne położenie punktu D powinno zostać potwierdzone na formacjach harmonicznych.