Jak wpłynie wygrana partii liberalnej na notowania dolara kanadyjskiego?

0
481

Jak wpłynie wygrana partii liberalnej na notowania dolara kanadyjskiego?Chiny
PKB w III kwartale wyniósł 1,8% k/k (jak oczekiwano) oraz 6,9% r/r (najniżej od 6 lat, ale lepiej od prognozowanych 6,8% r/r). W dół poszła produkcja i eksport, lepsze dane PKB zawdzięczamy usługom i konsumpcji. W poniedziałek opublikowano też dane nt. produkcji przemysłowej we wrześniu, która osiągnęła 6 miesięczne minimum przy 5,7% r/r (prognoza 6,0% r/r) oraz inwestycji w aglomeracjach, które spowolniły do 10,3% r/r z 10,85% r/r. Trochę lepsze były dane nt. sprzedaży detalicznej, której dynamika była najwyższa od 8 miesięcy, tj. 10,9% r/r.
Rzecznik Chińskiego Biura Statystycznego przyznał, że presja spadkowa w gospodarce pozostaje widoczna, a spowolnienie u zagranicznych partnerów rzutuje negatywnie na eksport. Z kolei premier Li dał do zrozumienia, że utrzymanie dynamiki PKB w okolicach 7% nie będzie łatwe i władze będą akceptować nieco gorszy wynik dopóki utrzymane zostaną pozytywne tendencje na rynku pracy oraz wynagrodzeń.
Na pierwszy rzut oka kluczowe dane nt. PKB wyglądają nieźle. Widać, że tzw. transformacja założona przez władze pomału zaczyna być widoczna PKB podciągają konsumpcja i usługi. Tylko, że struktura wydaje się być jak na chińskie warunki mało stabilna i tzw. mocne tąpnięcie w gospodarce wciąż jest wysokim ryzykiem. Zwłaszcza, że perspektywy dla produkcji przemysłowej wyglądają słabo. Można jednak mieć wrażenie, że chwilowo rynki mogą przystać na tzw. „taryfę ulgową” wobec Chin, aby zaczekać na wyniki zaplanowanego na 26-29 szczytu KC Komunistycznej Partii Chin, gdzie przyjmowane będą założenia 5-letniego planu gospodarczego. Inwestorzy będą chcieli doszukać się w nich sygnałów do kolejnych, szeroko zakrojonych inwestycji infrastrukturalnych, które mogłyby ustabilizować obawy związane z nazbyt szybkim osłąbianiem się dynamiki gospodarki.
Wczorajsze publikacje z Chin rynek przyjął nieco wstrzemięźliwie. Profitowały jednak waluty antypodów (AUD, NZD) oraz te z grupy o podwyższonej zmienności i ryzyku (TRY, MXN, ZAR….). W przypadku AUD ryzykiem mogą okazać się jutrzejsze zapiski z październikowego posiedzenia RBA (istnieje ryzyko, że przyniosą one więcej „gołębich” akcentów, chociaż cięcie stóp 3 listopada wciąż wydaje się mało prawdopodobne). Z kolei dla NZD kluczowe znaczenie może mieć jutrzejsza aukcja wyrobów mlecznych. Wzrosty cen mogą spowolnić, co dałoby pretekst do rozwinięcia się zapoczątkowanej z czwartku na piątek korekty wcześniejszych wzrostów.
Stany Zjednoczone
W trakcie poniedziałkowej sesji EURUSD pozostawał stabilny, utrzymując się powyżej poziomu 1,1350. Po ostatnich bardziej gołębich wypowiedziach członków ECB, które wyhamowały wzrosty na EURUSD powyżej poziomu 1,1500, rynki będą się koncentrowały w stronę czwartkowej decyzji ECB w sprawie stóp procentowych. Podczas konferencji prasowej Mario Draghi najprawdopodobniej będzie gołębi i znów zaakcentuje gotowość do działania w celu podtrzymania wzrostu gospodarczego i ustabilizowania oczekiwań inflacyjnych w średnim terminie.
Kanada
W poniedziałek odbywają się wybory parlamentarne, które mogą przynieść przegraną rządzącej Partii Konserwatywnej. Stephena Harpera w roli premiera może zastąpić Justin Trudeau z Partii Liberalnej, który jednak może nie gwarantować utrzymania dotychczasowej restrykcyjnej polityki fiskalnej, której efektem było zbilansowanie budżetu. Dziś już wiemy że partia liberalna zwycięża w Kanadzie. CAD negatywnie osłabia się na tę informację, jest najsłabszą z walut G10. Partia liberalna zdobyła większość w parlamencie, zdobywając 180 miejsc (co przekłada się na 53% poparcia). Druga, Partia Konserwatywna zdobyła 29% głosów, co dało jej 99 miejsc.

W środę natomiast zaplanowane jest posiedzenie Banku Kanady. Rynek zakłada, że stopy się nie zmienią, ale nie można wykluczyć, że komunikat BOC będzie zawierał pewne „gołębie” fundamenty sugerujące podtrzymanie stóp procentowych przez cały 2016 r. (wcześniej zakładano, że koniec przyszłego roku przyniesie ich podwyżkę).
Szokiem dla rynku byłaby dyskusja nad obniżkami stóp, ale to mogłoby być prawdopodobne najwcześniej na początku przyszłego roku, gdyby okazało się, że w globalnej gospodarce pojawiły się nowe negatywne aspekty: recesja w Azji, kolejna przecena surowców i wydłużenie okresu ultra-niskiej inflacji. Tak czy inaczej rynek CAD może szukać pretekstów do korekty. Może być to zmiana na szczytach władzy, niezależnie od tego, że na taki scenariusz wskazywały wcześniejsze sondaże, a także sygnały z BOC w środę.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.