Kamil Wojnicki

0
651

Profesjonalna wiedza, poparta doświadczeniem i praktyką inwestowania na rynku walutowym Forex oraz przykładam i przedstawionymi podczas trwania kursu, Kontakt poprzez Skype daję możliwość dokładnego omówienia poszczególnych zagadnień. Podczas trwania kursu kursant nie musi się spieszyć i może śmiało dyskutować jeśli czegoś nie rozumie, trener znajdzie sposób i przykład na szersze omówienie zagadnienia . Zadawane prace domowe są bardzo przydatne w ocenie zdobywanej wiedzy.