Kluczowe momenty na Ethereum

0
455

Ethereum jako jeden z liderów rynku walut cyfrowych, wpływa na globalny sentyment wśród jego uczestników. Cena ETH przez ostatni miesiąc zalicza wyraźny spadek, wyznaczając dołek na technicznym poziomie 1900 PLN przy współczynniku 61,8%.

Kluczowe momenty na Ethereum

Ethereum H4

źródło: BitBay

Obecnie rynek testuje układ korekcyjny OneToOne na poziomie cenowym 2250 złotych. Poziom ten znajduje potwierdzenie w ramach biegunowości wspomnianej strefy, a jego utrzymanie jest decydujące dla kontynuacji trendu spadkowego.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.