Kolejna okazja do sprzedaży na ropie naftowej?

0
278

Trend spadkowy

Poniższy wykres przedstawia notowania ropy naftowej WTI na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o  rozpiętości mniej więcej 6,90 USD.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty wzrostowej, która kształtowana była w drugim tygodniu sierpnia. Fala wzrostowa zakończyła się ukształtowaniem lokalnego high po cenie 71,90 USD.

Kolejna okazja do sprzedaży na ropie naftowej?

WTI H1

źródło: xStation

Potwierdzony opór

Analizując średnioterminowe ruchy na rynku ropy naftowej, mniej więcej od początku drugiego półrocza kurs porusza się w trendzie spadkowym. Obecnie budowana jest lokalna korekta, której target wyznaczamy z użyciem mierzenia Fibonacciego.

Targetem wzrostowym jest tutaj  pułap współczynnika 38,2%. Zatem poziom oporu dla notowań ropy naftowej odnosi się do kursu 67,60 – 67,65 USD. Silnym potwierdzeniem jest tutaj wyraźna biegunowość obszaru.