Komentarz makro

0
436

Po czwartkowych zawirowaniach

Komentarz makroNajważniejszym czwartkowym wydarzeniem była konferencja prasowa Mario Draghi’ego, na której zgodnie z oczekiwaniami został ogłoszony program QE, oparty o skup obligacji rządowych. Europejski Bank Centralny będzie skupował aktywa publiczne i prywatne o wartości 60 mld euro miesięcznie, a więc więcej niż przewidywane 50 mld euro, co da łącznie kwotę łącznie 1140 mld euro. Program rozpocznie się już w marcu 2015 i zakończy się we wrześniu 2016 roku, jednak nie jest wykluczone, że w razie potrzeby zostanie on przedłużony do czasu, aż poprawią się oczekiwania inflacyjne i inflacja powróci do poziomów nieco poniżej celu inflacyjnego na poziomie 2,0%. Aktywa krajów Strefy Euro będą kupowane w proporcjach zgodnych z udziałem kapitału poszczególnych banków centralnych w EBC, 80% ryzyka przejmą lokalne banki centralne. Dodatkowo w ramach programu TLTRO (program zaproponowany przez ECB w czerwcu 2014 r. dla banków w Europie celem pozyskania taniego finansowania), banki komercyjne będą miały możliwość pożyczać po jeszcze niższym koszcie, odpowiadającym głównej stopie procentowej. Zapowiedź podjęcia tych niekonwencjonalnych narzędzi, w celu walki z deflacją, przyczyniły się do silnego osłabienia się euro w czwartek. Dlatego możemy spodziewać się długo i średnioterminowo dalszej deprecjacji tej waluty.

Strefa Euro

W piątek z kolei uwaga koncentrowała się wokół publikacji wstępnych danych dotyczących wskaźników aktywności w sektorze przemysłowym i sektorze usług. Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec spadł w styczniu do poziomu 51 pkt. z 51,2 pkt. wobec oczekiwanych 51,7 pkt., natomiast nieco lepiej wypadł odczyt wskaźnika dla sektora usług, który wzrósł do poziomu 52,7 pkt. z 52,1 pkt. wobec oczekiwanych 52,5pkt.

Dane z Francji pozostają nadal słabe. Francja walczy z silną recesją, gdyż indeks PMI dla przemysłu utrzymuje się wciąż poniżej bariery 50 pkt., a indeks PMI dla usług spadł z 50.6 pkt. do 49,5 pkt.

Lepsze dane opublikowano dla całej Strefy Euro, gdzie zarówno indeks aktywności dla przemysłu i dla usług wzrósł odpowiednio do poziomu 51 pkt. i 52,3 pkt. Euro pozostaje nadal pod presją sprzedających. Podczas piątkowej sesji główna para walutowa przełamała psychologiczne wsparcie na poziomie 1,13 i obecnie kontynuuje spadki w rejon 1,1209, gdzie wsparcie wyznacza 61,8% zniesienia fibo całości fali wzrostowej rozpoczętej w październiku 2010 roku.

 Uwaga!

W niedziele w Grecji odbędą się wybory parlamentarne, w których może wygrać skrajnie lewicowa partia Syrisa, pragnąca zerwania podjętych przez rząd Grecji reform. W związku z niedzielnymi wyborami parlamentarnymi w Grecji mogą wystąpić luki cenowe oraz szersze spready na niedzielnym otwarciu rynków walutowych oraz indeksów giełdowych, co może doprowadzić do tego, że zlecenia sl u poszczególnych brokerów będą realizowane po gorszych cenach, niż te zdefiniowane w zleceniu. Warto byłoby zatem uwzględnić te wydarzenie jako dodatkowy czynnik ryzyka w swoich decyzjach inwestycyjnych.

Kanada

W piątek o godzinie 14:30 zostały opublikowane przez Urząd Statystyczny Kanady ważne dane nt. wartości sprzedaży detalicznej i wskaźnika inflacji. Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) za grudzień był zgodny z oczkiwaniami analitycznymi i wyniósł -0,3%. Wskaźnik Cen towarów i usług Konsumpcyjnych (raz w roku) wyniósł 1,5%, przy prognozowanych 2,0% wobec 2% za rok 2013, natomiast najważniejszy odczyt wskaźnika sprzedaży detalicznej w Kanadzie wzrósł do sezonowo wyrównanych 0,4% z 0,0% w poprzednim miesiącu.
Analitycy oczekiwali, że wartość wskaźnika Sprzedaży detalicznej w Kanadzie w ubiegłym miesiącu wzrośnie do 0,1%.

Rynek nagrodził te dane na parze USDCAD silnym umocnieniem. W przeciągu 15min CAD umocnił się w stosunku do dolara z poziomu ceny 1,2441 do 1,2397. Po niespodziance Banku Kanady, jaka miała w tym tygodniu, tj. obniżka głównej stopy procentowej o 0,25%, a także silnym osłabieniu się cen ropy obserwowanych na przestrzeni kilku miesięcy, CAD znajduje się w silnym trendzie spadkowym.

USA

Rynki finansowe oczekiwały w piątek na wstępny odczyt styczniowego wskaźnika PMI dla przemysłu, a także indeksu wskaźników wyprzedzających gospodarkę. Tutaj dane był słabsze od analitycznych prognoz –  Indeks PMI dla przemysłu wyniósł 53,7 pkt., podczas gdy oczekiwano 54 pkt., wobec grudniowego 53,9pkt. Zawiódł również wskaźnik Sprzedaży domów na rynku wtórnym, który był poniżej oczekiwań za miesiąc grudzień i wyniosł 5,04 mln (oczekiwano 5,06 mln) wobec 4,93 mln za miniony okres. Wskaźnik aktualnej sprzedaży na rynku krajowym, mierzony raz w miesiącu, za miesiąc grudzień był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 2,4%, wobec 6,3% za poprzedni okres. Dane zostały nagrodzone na parze EURUSD kontynuacją umocnienia euro, które w trakcie dnia nadrabiało straty z ostatnich dni.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykułUwaga Grecja!
Następny artykułOstatnie wydarzenia w Rzeszowie
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.