Komentarz makro

0
435

Wielka Brytania

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Anglii nie zdecydował się na zmianę parametrów polityki monetarnej. Główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 0,5%, natomiast program skupu aktywów został utrzymany na dotychczasowym poziomie 375 mld GBP. Taka decyzja była szeroko oczekiwana przez rynki. Kolejnym przewidywalnym ruchem ze strony Banku Anglii jest podwyżka stóp procentowych, jednak nie należy oczekiwać, że Mark Carney będzie chciał wyprzedzić działania Fedu w tym zakresie. GBPUSD pozostaje pod presją sprzedających, co ma związek z niepewnością polityczną związaną z wyborami parlamentarnymi w maju, a także niepewnym otoczeniem gospodarczym – problemy w strefie euro, jak i niestabilność finansowa w Grecji. Dużo więcej informacji odnośnie tego jak BoE postrzega obecną sytuację w brytyjskiej gospodarce wniosą zapiski z kwietniowego posiedzenia. Determinantą przyszłych działań BoE będzie kwestia wzrostu płac, a także kurs funta. W piątek zostały ponadto opublikowane słabsze dane odnośnie produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Produkcja wzrosła mniej niż oczekiwano, gdyż o 0,1% zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i skali roku, wobec oczekiwanych 0,3% m/m i 0,4% r/r.

 Strefa Euro

Niewiele istotnych publikacji miało miejsce w piątek. W dalszym ciągu pod presją sprzedających pozostaje waluta europejska. Euro nie pomógł też fakt, że Grecja na czas spłaciła ratę kredytu uzyskanego z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W dalszym ciągu sytuacja tego kraju pozostaje niestabilna. Euro również traci na wartości na skutek niekonwencjonalnych działań podjętych przez Europejski Bank Centralny w celu ustabilizowania oczekiwań inflacyjnych w średnim terminie.

 Stany Zjednoczone

Piątkowa sesja przyniosła spadek kwotowań głównej pary walutowej poniżej zapory 1,06 EURUSD. W konsekwencji spadkowa świeca tygodniowa na eurodolarze „zakryła” prawie większość impulsu wzrostowego w ciągu ostatniego miesiąca. W dalszym ciągu głównym powodem spadków na rynku bazowym jest potencjalne pogłębienie różnic w zakresie polityki monetarnej w strefie euro, a USA. Ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy nieco zachwiały założeniami co do momentu rozpoczęcia podwyżek w Stanach, jednak w szerszym układzie mówimy o lekkim przesunięciu terminów, a nie o zmianie założeń co do ruchu ze strony FED.

 Kanada

W centrum zainteresowania pozostawał również w piątek dolar kanadyjski, w związku z publikacją danych z rynku pracy w Kanadzie. Konsensus rynkowy zakładał, że stopa bezrobocia utrzyma się w marcu na poziomie 6,8%, natomiast ryzyko wiązało się z odczytem poziomu zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia do 28,7 tys. w marcu spełnił oczekiwania rynku i pomógł umocnić się dolarowi kanadyjskiemu. Średnioterminowo CAD jest nadal pod presją względem USD. Dodatkowo ewentualne dalsze spadki cen ropy naftowej mogą ciążyć walucie kanadyjskiej.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Poprzedni artykułWiesz gdzie robisz błąd? – jak filtrować Clustry?
Następny artykułCzy wiesz…
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.