Konsolidacja na EURUSD – Próbujemy rozgrywać dolne ograniczenie

0
290

Fala wzrostowa

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,1523. Od tego momentu wygenerowany został swing wzrostowy, na którym rozkładamy siatkę mierzeń Fibonacciego.

Konsolidacja na EURUSD   Próbujemy rozgrywać dolne ograniczenie

EURUSD H4

źródło: xStation

Konsolidacja

Od kilku sesji notowania EURUSD poruszają się w trendzie bocznym. Na podstawie wspomnianego swingu wzrostowego wyznaczamy dolną podstawę dla bieżącej konsolidacji. Interesuje nas tutaj pułap współczynnika 38,2% fibo po cenie 1,1613. Po otwarciu poniedziałkowej sesji europejskiej spadki wyraźnie przyspieszają. Wyznaczona więc strefa popytowa powinna zostać osiągnięta w najbliższych godzinach.

Konsolidacja na EURUSD   Próbujemy rozgrywać dolne ograniczenie

EURUSD H1

źródło: xStation