Korekta spadkowa na wykresie USDJPY – Czy grozi nam zmiana trendu?

0
302

Fala wzrostowa

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych w okolicy kursu 110,80. Kolejne godziny upływały pod znakiem dominacji kupujących. Większa korekta pojawia się dopiero podczas dzisiejszej sesji środowej.

Korekta spadkowa na wykresie USDJPY   Czy grozi nam zmiana trendu?

USDJPY M30

źródło: xStation

Pierwsze mierzenie

Obecnie obserwujemy wspomnianą korektę spadkową. Jej zakres wyznaczamy z użyciem mierzenia Fibonacciego 38,2%. Wyznaczona strefa popytowa odnosi się do kursu 111,40. Tam też będziemy szukać pierwszy oznak popytu, które mogą okazać się potwierdzeniem dla wyznaczonego wsparcia.