Okazje transakcyjne z interwału M30

0
389

Notowania pary walutowej CADCHF poruszają się wewnątrz klasycznej formacji trójkąta. Kilkukrotna reakcja na dolnej i górnej podstawie z jednej strony potwierdza dużą wrażliwość rynku na te poziomy, ale również zwiększa prawdopodobieństwo wybicia z formacji. W przypadku klasycznych poziomów, należy zwrócić uwagę na mierzenie 38,2% Fibo po kursie 0,7765. Strefa stanowiła wcześniej wsparcie, a więc cechuje się biegunowością. Techniczny poziom wsparcia znajduje się przy dalekim wewnętrznym mierzeniu 78,6% (0,7725). Z pewnością zbliżamy się do wybicia z trendu horyzontalnego, jednak warto obserwować notowania z perspektywy niższych interwałów, aby szukać potwierdzenia w formacjach świecowych.  

Okazje transakcyjne z interwału M30

CADCHF M30

Na wykresie EURCHF uwagę zwraca przede wszystkim motyw FE100 (1,1627), który opiera się na równości lokalnych impulsów. Ten poziom wsparcia znajduje się na wysokości najsilniejszego współczynnika wewnętrznego 61,8% oraz strefy ZZB. W przypadku górnego ograniczenia, rozpatrujemy reaktywność na górnej podstawie w kolorze pomarańczowym.

Okazje transakcyjne z interwału M30

EURCHF M30


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.