Optymistyczny początek lutego na Bitcoinie

0
207

Fala spadkowa

Poniższy wykres przedstawia notowania głównej kryptowaluty rynkowej – BTC, na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu Bitcoina na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 13 000 dolarów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego na poziomie cenowym 41 780 USD. Po tym fakcie na rynku BTCUSD pojawiły się dynamiczne spadki.  

Optymistyczny początek lutego na Bitcoinie

BTCUSD H4

źródło: xStation

Target wzrostowy

Luty rozpoczął się od optymistycznych sygnałów na rynku walut cyfrowych. Notowania Bitcoina odbiły się od okrągłej strefy cenowej 32 000 dolarów i nadal podążają na północ. Technicznym oporem jest tutaj strefa cenowa 40 200 dolarów, która oparta jest na dwóch mierzeniach Fibonacciego: wewnętrznym 88,6% oraz zewnętrznym 127,2%.