Pierwsza podaż na EURUSD – Czy to już okazja na shorta?

0
297

Fala spadkowa

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1640. Po tym fakcie to strona podażowa zaczęła dominować na rynku głównej pary walutowej. Tendencja spadkowa utrzymywała się aż do bieżącego tygodnia.

Pierwsza podaż na EURUSD   Czy to już okazja na shorta?

EURUSD H1

źródło: xStation

Strefa podażowa

Poniżej prezentuję przybliżony układ techniczny na wykresie EURUSD. Tam też wyznaczona została strefa oporu, która bazuje na głębokim mierzeniu wewnętrznym 88,6% fibo. Patrząc na perspektywę z interwału 15-miniutowego, możemy powoli dostrzegać słabnące zaangażowanie ze strony kupujących. Po godzinie 11 pojawia się wyraźne zrzucenie na południe, które może być potwierdzeniem dla pozycji short.

Pierwsza podaż na EURUSD   Czy to już okazja na shorta?

EURUSD M15

źródło: xStation